Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

Počeo projekat "Montesol"

Za beskamatne kredite za izgradnju solarnih kolektora u domaćinstvima Crne Gore 1 mil USD

Projekat "Montesol" koji će domaćinstvima u Crnoj Gori omogućiti da putem beskamatnih kredita kupe solarne sisteme za zagrevanje vode, počeo je 4. jula potpisivanjem Sporazuma o saradnji Ministarstva ekonomije Crne Gore sa izabranim bankama i instalaterima solarnih sistema. Predviđena sredstva za izvođenje projekta iznose 1 mil USD, a subvenionirane kredite će građanima plasirati NLB banka i Hypo Alpe Adria banka.

Ovaj projekat pod sloganom "Energija pod mojim krovom" implementira Ministarstvo ekonomije Crne Gore u saradnji sa Programom zaštite životne sredine pri Ujedinjenim nacijama (UNEP) i italijanskim Ministarstvom životne sredine, kopna i mora (IMELS). "Montesol" će obezbediti značajne uštede u potrošnji električne energije, kao i smanjenje emisije štetnih gasova.

Za autorizovane instalatere opreme Ministarstvo ekonomije Crne Gore odabralo je preduzeća sa iskustvom u postavljanjju kolektora u Crnoj Gori- "Dalir" (u konzorcijumu sa kraljevačkim preduzećem "S.O.K" i podgoričkom kompanijom "Elektron"), "AMG Eco Engineering", "Denikoo", "Ening", "ETG grupa", "Mikromont", "SECG Bar", "Sistem", "Solaria Bar", "Soleks", "Tedeko Solar Energy" i "Termoinženjering". Ove kompanije obezbeđuju sedam godina garantnog perioda (osim za garancije od pet godina na rezervoar i deset godina na kolektor) za potpun ili delimičan kvar, osim u slučaju neadekvatnih uslova za rad.

Izgradnja oko 300 solarnih kolektora na teritoriji cele Crne Gore biće završena do septembra 2012. godine. Pojedinačni krediti građanima se daju na tri, pet i sedam godina u iznosima od 1.350 EUR, 1.800 EUR i 2.250 EUR. Isplaćivaće se u mesečnim, beskamatnim anuitetima od oko 20 EUR za kredite od sedam godina, pa do maksimalnih 50 EUR za kredite od tri godine.

Izvor: www.ekapija.com

Nazad

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar
© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji i sponzori projekta
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost