Solarni sistemi

Solarni sistemi - solarni kolektori i solarni fotonaponski paneli su čista i besplatna energija sunca. Treba iskoristiti krov svake fabrike, hotela, magacina, uštedeti novac i pritom doprineti očuvanju prirode.