Automatski balansni ventil = Regulacioni ventil + regulator dp + kontrolni ventil.

Hidrauličko uravnoteženje u sistemima KGH je uvek aktuelna tema. Firma HERZ se bavi ovom tematikom još od 1960-tih godina. Kombi ventili su jednostavna i elegantna rešenja i olakšanje u svakodnevnom radu projektanata jer smanjuju potrebno vreme za projektovanje sistema KGH.

 

3 u 1! Zar može bolje?!

Uravnotežena automatska regulacija protoka sa jednostavnom i kompaktnom konstrukcijom. Moguća regulacija vrlo niskih protoka.

Dopuna fan coil uređaja u zonskoj regulaciji za grejanje i hlađenje. Precizna kontrola protoka u svim uslovima rada uz minimalne troškove ugradnje i eksploatacije.

Kako funkcioniše?

Herz kombi ventil
 • Protok se podešava prema dijagramu pomoću indikatora prednameštanja
 • DP se meri preko sedišta ventila uz pomoć kapilare i pritisak na dijafragmi pomera klip kako bi se održao konstantan DP i protok kroz ventil
 • Kako je protok nezavisan od pritiska i povećanje DP ne utiče na njega, ventil ima autorite od 100 %

*DP - diferencijalni pritisak


 • P1-P3 je raspoloživ DP na ventilu
 • Integrisan DP regulator održava konstantan i nizak DP na ventilu i pečurki ventila, P2-P3
 • Protok ne zavisi od drugih uticaja i promena u sistemu, npr. DP
 • Maks. q = Kv x Δp
 • Konstantan DP i poznata Kv vrednost omogućavaju ograničenje maksimalnog protoka
 • Žuto polje je polje konstantnog DP-a i ono se održava nezavisno od promena pritiska
 • Kako aktuator menja protok, otvorenost ventila se menja i ventil sada ima novu radnu tačku gde održava konstant DP i protok
Herz kombi ventil

Izbor ventila i podešavanje

Ventil se podešava upotrebom dijagrama. Jedini potreban podatak je željeni protok. Isprekidana linija je minimalni DP neophodan za rad ventila.

Herz regulator diferencijalnog pritiska

Izbor dimenzije ventila prema željenom protoku

Prvo se izabere neophodna dimenzija ventila prema željenom protoku iz gore navedenog dijagrama. Radi stabilnosti i pouzdanosti rada ventila preporučuje se da radni opseg bude između 25-75% protoka.

Nakon izbora dimenzije pristupa se izboru podešavanja ventila.

Herz kombi ventil

Karakteristika ventila sa krivama protoka i potrebno pada pritiska


Dobijanje stepena prednameštanja:

 • naći potreban protok i povući liniju horizontalno do bold linije dijagrama
 • gde se linije preseku, pročitati stepen nameštanja na donjoj osi
 • za očitavanje potrebnog DPa nacrtati liniju od mesta preseka na gore do isprekidane linije i vući na desno

Potreban DP?

 • ako ventilu projektant ne obezbedi minimalan pad pritiska ventil neće moći da reaguje na promene u sistemu tj. neće raditi kao automatski dinamički regulacioni ventili već kao običan ručni balansni ventil

  DP ventil < min DP
 • ako je DP veći od dozvoljenog maksimalnog pada pritiska onda će ventil biti zatvoren tj. neće biti protoka

  DP ventil > max DP = 4 bar

NEOPHODNO je da min DP < DP ventil < max DP = 4 barZa brzi izbor ventila, podešavanja i dimenzije može takođe da se upotrebi softver za izbor ventila.


Primena

 • - instalacije grejanja i hlađenja
 • - sekundarna mreža
 • - osnovna primena uz fan coil uređaje
 • - jednocevni sistemi grejanja
 • - prvenstveno za sisteme/potrošače sa konstantnim protokom a uz priključak na BMS ili sobni termostat primenljiv i za sisteme/potrošače sa promenljivim protokom

Tipično povezivanje fan coil-a

 • a. Balansni ventil
 • b. Prolazni regulacioni ventil
 • c. Hvatač nečistoće
 • d. Regulator DP-a
 • e. Balansni+prolazni ventil
 • f. Kombi ventil

Varijanta 1

Tipična fan coil mreža sadrži uz svaki fan coil zapornu, balansnu i regulacionu armaturu, gde su uglavnom ti uređaji povezani sa sobnim termostatom i/ili BMS-om radi održavanje željene sobne temperature. Ta mreža možda sadrži i nekin način održavanja pada pritiska da li putem frekvetno regulisane pumpe ili ventila za održavanja diferencijalno pritiska.


Varijanta 2

 


Instalacija upotrebom kombi ventila


Napomena: Kombi ventili i drugi automatski balansni ventili su osetljivi na kvalitet vode u instalacijama. Potrebno je ugrađivati hvatače nečistoće uz svaki ventil kako bi se omogućio nesmetan i pouzdan rad.

Hidrauličke šeme

Jednocevni sistem grejanja sa održavanjem konstantnog protoka


Jednocevni sistem grejanja sa održavanjem konstantog protoka prema temperaturi vode u povratoj grani


Četvorocevni fan coil sistem sa održavanjem protoka u vertikali


Održavanje konstantnog protoka u vertikali u sistemu sa kompaktnim spratnim stanicama


Prednosti

 • 1 ventil umesto 3 = 2 mesta spajanja umesto 6
 • brz i jednostavan izbor ventila
 • automatski dinamički rad bez obzira na promene u sistemu = konstantni uslovi
 • precizna i pouzdana regulacija protoka i prostorne temperature čak i pri parcijalnom opterećenju
 • uvek konstantan protok
 • rasterećeno vreteno ventila = mala neophodna sila zatvaranja ~ 120 N
 • minimalan rad aktuatora = duži radni vek aktuatora = ušteda električne i toplotne energije

AUTORITET = 100%

a. Prolazni balansni ventil sa aktuatorom, npr. tip Stromax 7217 TS-E
b. Regulator diferencijalnog pritiska, npr. tip 4007
c. Prolazni regulacioni ventil sa motorom, npr. tip 2117
d. Regulator diferencijalnog pritiska, npr. tip 4002 FIX
e. Prolazni balansni ventil sa aktuatorom, npr. tip Stromax 7271 TS-V
f. Balansni ventil sa mernom blendom, npr. tip 4017
g. Kombi ventil, npr. tip 4006

Autoritet od 100% može da se postigne na gore navedene načine. Ili najjednostavnije upotrebom kombi ventila.


Mane

Zbog vrlo fine regulacije protoka i konstrukcije ventil je osetljiv na nečistoću. Ugradnja hvatača nečistoće je inače potrebna za zaštitu samog uređaja (fan coil, kalorifer itd.).


Tehničke karakteristike

 • Za sisteme grejanja i hlađenja, nije za pitku vodu
 • Maksimalni pritisak = 16 bar
 • Maksimalna radna temperatura, do DN 32 = 130°C
 • Maksimalna radna temperatura, od DN 40 = 110°C
 • Minimalna radna temperatura = 2°C (voda), -20°C(antifriz)
 • Maksimalni dozvoljeni radni diferencijalni pritisak = 4 bar
 • Materijal: kućište - CR Mesing, membrana - EPDM

Kvalitet vode prema VDI 2035 ili EN 12828.

Tabelarno prikazana karakteristika ventila 4006

Tabelarno prikazana karakteristika ventila 4006 SMART

Uputstvo za pravilno puštanje u rad, punjenje i pražnjenje, probe na pritisak i druge preporuke možete dobijete od tima tehničke podrške.

Komentari

Petar
13 08 2014
Koja je cena kombi ventila DN40 4006 i gde ga mogu kupiti? I koja je razlika izmedju smart modela i standardnog?
 

Vaš komentar