Izvori toplote i energije

Različiti izvori energije su nam raspoloživi u manjoj ili većoj meri. Živeti sa prirodom i koristiti resurse koji su nam dugoročno raspoloživi pravi su motivi pametnih investicija.