Grejanje na gas i dalje najpovoljnije [Vaillant]

Gas je i ove grejne sezone prvi izbor među energentima za grejanje, što potvrđuju i najnoviji podaci iz Agencije za energetiku Republike Srbije.Zemni gas je u grejnoj sezoni 2020/21 jedan od najjeftinijih energenata, što uz komfor koji pruža korisnicima, definitivno predstavlja najbolji izbor za grejanje.Prema poslednjoj računici Agencije za energetiku, potrošačima je jeftinije da se greju na prirodni gas, nego na ugalj, struju, pa čak i kvalitetnija drva.U ovom pregledu cene grejanja na gas su uzete za potrošnju u starim, klasičnim kotlovima na gas, sa stepenom iskorišćenja od 90%. Ugradnjom novih konvencionalnih kotlova na gas (Vaillant atmo/turboTEC ili Protherm), bi se efikasnost povećala za još 3-4%.

Ugradnjom visokoefikasnih kondenzacionih kotlova (Vaillant ecoTEC), ova potrošnja se može smanjiti za dodatnih 10-17%, čime bi grejanje na gas, uz ovu tehnologiju, bilo najpovoljnije, uz komfor koji se sigurno ne može porediti ni sa jednim od preostalih načina grejanja. Pored komfora za grejanje koje omugaćavaju Vaillantovi gasni kotlovi, u sprezi sa Vaillantovom automatikom, krajnjem korisniku se dodatno nudi mogućnost snabdevanja i potrošnom toplom vodom sa visokim komforom i niskim troškovima

Prirodni zemni gas

Prirodni zemni gas sastoji se uglavnom od metana, u obliku velikih mehurića, na dubini od 1000 do 3500 metara ispod površine zemlje. Cevovodima se zemni gas transportuje i do nekoliko hiljada kilometara od mesta eksploatacije do korisnika. Alternativno se tečni gas može prevoziti brodskim tankerima.

Prema stručnim procenama, zalihe zemnog gasa iz postojećih bušotina dovoljne su za sledeće 63 godine. Dodatnih 70 godina omogućile bi do sada još netaknute rezerve gasa.

Tečni naftni gas

Tečni gas je nusproizvod koji nastaje proizvodnjom nafte. Poznat je i pod nazivom LPG (“Liquefied Petroleum Gas”; tečni naftni gas). LPG se uglavnom sastoji od butana i propana. U tečnoj fazi je kada je pod velikim pritiskom iz razloga što na taj način značajno smanjuje svoju zapreminu, što omogućava lakši transport. Transport se obavlja putem brodova tankera ili kamiona cisterni.

Prednost tečnog gasa je što se može koristiti u domaćinstvima koja ne poseduju priključak za prirodni gas. Neophodan je poseban rezervoar za tečni gas, koji je smešten u dvorištu kuće.

Biogas

Biogas se dobija obradom biomase poput ostatka useva ili organskog otpada. Sve češće se ciljano uzgajaju biljke isključivo za dobijanje energije. Naročito se veliki prinos biogasa dobija obradom kukuruza ili šećerne repe. Za razliku od zemnog gasa, biogas nije fosilno gorivo jer se može proizvesti u neograničenim količinama. Biogas se može distribuirati putem mreže zemnog gasa. Potrebno je voditi računa o čistoći i kvalitetu ovakvog gasa.