Gasna tehnika

Kondenzacioni kotlovi svojim efikasnim i čistim sagorevanjem uz visoke zalihe prirodnog gasa i proširenjem kapaciteta gasovoda predstavljaju najbolji srednjeročni izbor za grejanje.

 • Kondenzacioni kotao - Puma Condens

  Kondenzacioni kotao - Puma Condens

  Visokoefikasan i kompaktan zidni gasni kombinovani kotao Puma Condens brenda Protherm - grejanje i priprema potošme tople vode.
 • Hoval UltraGas® stojeći gasni kondenzacioni kotao

  Hoval UltraGas® stojeći gasni kondenzacioni kotao

  Povećana pogonska sigurnost, konstantno opterećenje, veći kapaciteti
 • Ventilaciono grejanje na gas - StarPro Serija

  Ventilaciono grejanje na gas - StarPro Serija

  Tehnologija koja se koristi u Brivisovoj StarPro seriji je vrhunac Brivisovog pedesetogodišnjeg iskustva u segmentu grejanja u Australiji. Mogućnosti Brivisove StarPro serije garantuju da grejna tela efektivnije zagrevaju vaš dom uz najmanju potrošnju energije i novca. Svaki aspekt Brivisove StarPro serije je osmišljen kako bi bio efikasan, pouzdan, nenametljiv i zdrav po vas.
 • Šta je DualComfort?

  Šta je DualComfort?

  Tehnologija koja se koristi u Brivisovoj StarPro seriji je vrhunac Brivisovog pedesetogodišnjeg iskustva u segmentu grejanja u Australiji. Mogućnosti Brivisove StarPro serije garantuju da grejna tela efektivnije zagrevaju vaš dom uz najmanju potrošnju energije i novca. Svaki aspekt Brivisove StarPro serije je osmišljen kako bi bio efikasan, pouzdan, nenametljiv i zdrav po vas.
 • Brivisovi Kontroleri

  Brivisovi Kontroleri

  Tehnologija koja se koristi u Brivisovoj StarPro seriji je vrhunac Brivisovog pedesetogodišnjeg iskustva u segmentu grejanja u Australiji. Mogućnosti Brivisove StarPro serije garantuju da grejna tela efektivnije zagrevaju vaš dom uz najmanju potrošnju energije i novca. Svaki aspekt Brivisove StarPro serije je osmišljen kako bi bio efikasan, pouzdan, nenametljiv i zdrav po vas.
 • Brivis ICE Serija

  Brivis ICE Serija

  Tehnologija koja se koristi u Brivisovoj StarPro seriji je vrhunac Brivisovog pedesetogodišnjeg iskustva u segmentu grejanja u Australiji. Mogućnosti Brivisove StarPro serije garantuju da grejna tela efektivnije zagrevaju vaš dom uz najmanju potrošnju energije i novca. Svaki aspekt Brivisove StarPro serije je osmišljen kako bi bio efikasan, pouzdan, nenametljiv i zdrav po vas.
 • Kondenzacioni kotlovi visoke efikasnosti - ecoVIT (Vaillant)

  Kondenzacioni kotlovi visoke efikasnosti - ecoVIT (Vaillant)

  Kotao za grejanje ecoVIT pogodanje za montažu u podrume porodičnihkuća i stambenih zgrada sa višestanova. Pravo je rešenje zakrovne toplotne centrale.
 • Kondenzacioni kotlovi - karakteristike i principi rada (Vaillant)

  Kondenzacioni kotlovi - karakteristike i principi rada (Vaillant)

  Inovacija je Vaillant. Vaillant je inovacija. Tehnologije grejanja koje određuju epohu i učinci koji su ispred budućnosti tradicija su firmeVaillant.
 • Dimovodi za kondenzacione kotlove - (Vaillant)

  Dimovodi za kondenzacione kotlove - (Vaillant)

  Novi putevi za dimne gasove - Korisna alternativa je instalacija koncentričnog vazduho-dimovoda dimenzija 80/125, budući da tada nije potreban dimnjak.
 • Kondenzacioni kotlovi visoke efikasnosti - ecoCOMPACT (Vaillant)

  Kondenzacioni kotlovi visoke efikasnosti - ecoCOMPACT (Vaillant)

  Kondenzacioni kombinovani kotao za grejanje i pripremu potrošne tople vode
 • Kondenzacioni kotlovi - ecoCRAFT exclusiv (Vaillant)

  Kondenzacioni kotlovi - ecoCRAFT exclusiv (Vaillant)

  Viskoefikasni kondenzacioni kotaoecoCRAFT exclusiv treće generacijeodlikuje robusno telo kotla(legura aluminijum/silicijum) igorionik sa velikim stepenommodulacije od 18 do 100% koji ćeprilagoditi snagu kotla aktuelnojpotrebi za toplotom.