Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

6. MEĐUNARODNI SAJAM ENERGETIKE

Električna energija, kogeneracija, ugalj, gas i nafta, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost

Električna energija, kogeneracija, ugalj, gas i nafta, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost.
Radno vreme
10:00-18:00
Hale
Hala 1, Hala 1A
Organizator

BEOGRADSKI SAJAM

Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 (0)11 2655-202, 2655-355
Tel./Fax: +381 (0)11 2655-121, 2655-556

e-mail: energetika@sajam.rs

Projektni tim
 • Višnja Živulj, menadžer projekta
 • Ljiljana Mandić Andrejević, market menadžer
 • Danica Kordić, asistent projekta

    Tel: +381 (0)11 2655-202; 2655-121; 2655-556
    Tel/fax: +381 (0)11 2655-121; 2655-556

Robne grupe
 • ELEKTRIČNA ENERGIJA:
 • Hidro i termo elektrane, kogeneracija, projektovanje, izgradnja i održavanje energetskih objekata, prenosna i distributivna mreža, upravljanje elektroenergetskim sistemom.
 • UGALJ:
 • Tehnologije otkopavanja i utovar, geološka istraživanja, oplemenjivanje i prerada, transport, homogenizacija, upravljanje procesima i kvalitetom.
 • NAFTA I GAS:
 • Oprema i uređaji za istraživanje, proizvodnju, rafinerijsku i petrohemijsku preradu; proizvodnja derivata nefte, transport i skladištenje nafte i derivata nafte; trgovina; gradnja gasovoda i skladišta gasa; transport, skladištenje, distribucija i trgovina prirodnim gasom; gasifikacija.
 • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE:
  Male hidroelektrane, biomasa, geotermalna energija, solarna energija, energija vetra, uljani škrilci.
 • ENERGETSKA EFIKASNOST:
  U proizvodnji, distribuciji, potrošnji itd.
Nazad

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar
© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji i sponzori projekta
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost