Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

Solarni sistem auroSTEP za zagrevanje PTV (Drain back)

Komponente i sistemi

Rešenje sistema auroSTEP

Vaillant - solar

Solarni sistem auroSTEP nije u potpunosti ispunjen tečnošću i nije pod pritiskom. Zbog toga kod njega nema delova koji su uobičajeni za solarne sisteme, kao ekspanzione posude, manometar i odvazdušivač. U trenutku kada se zaustavi rad solarne pumpe solarnog sistema tečnost iz kolektora i cevi teče nazad u rezervoar. Na taj način se izbegava isparavanje solarne tečnosti kada ima viška solarne energije. Tako se pojednostavljuje montaža i minimizuju greške.

 

Kolektorsko polje i sve solarne cevi treba instalirati tako da solarna tečnost može teći nazad prema rezervoaru. Ako je pumpa isključena, sve cevi iznad rezervoara ispunjene su samo vazduhom.

Kad solarni regulator uključi solarnu pumpu, pumpa potiskuje solarnu tečnost kroz cev povratnog voda u kolektorsko polje. U kolektoru se solarna tečnost zagreva i putem polaznog voda u izmenjivaču toplote rezervoara predaje toplotnu energiju PTV.

Zapremina tečnosti u tankim solarnim cevima i u kolektorskom polju mala je u odnosu na zapreminu tečnosti solarnog izmenjivača toplote u rezervoaru. Prema tome, ako solarna pumpa neprekidno radi u izmenjivaču, nivo solarne tečnosti pada samo do određene granice. U gornjem delu solarnog izmenjivača toplote sakuplja se potisnuti vazduh iz cevi i kolektorskog polja.

Vaillant - solar

 

Kad se sistem zagreva, šire se solarna tečnost i vazduh. Zapremina vazduha u sistemu ima ulogu posude za izjednačavanje. Zato je potreban pritisak koji nastane i ne sme se ispustiti.

Zato se u solarni sistem ne sme ugraditi odvazdušavač. Prednosti sistema:

-  izbegava štete usled pregrevanja kolektora

-  nema delova kao što su ekspanziona posuda, manometar i odvazdušavač

-  brza i sigurna montaža

 

Iz opisa rada proizlazi:

-  budući da se tokom hladnog godišnjeg doba kad solarni sistem miruje, u kolektoru i u solarnim cevima nalazi samo vazduh, zaštitne mere protiv mraza treba preduzeti samo tamo gde je instaliran rezervoar.

-  propisna instalacija kolektorskog polja kao i solarne cevi, a posebno pada cevi su osnovni preduslov za besprekorno funkcioniranje solarnoga sistema -  zapremina tečnosti kolektora kao i solarne cevi moraju biti tačno prilagođene solarnom sistemu.

 

Zato se ne sme prekoračiti dužina solarnih cevi, ne smeju se upotrebljavati solarne cevi s različitim unutarašnjim promerom niti promeniti izvedba ili broj kolektora.

ŠtampajPošalji prijatelju

Komentari

Vaillant GmbH -Preds
27 09 2011
Vaillantov sistem auroSTEP je predviđen za solarnu pripremu PTV, a ne za grejanje, tako da je irelevantno to koliko kuća ima kvadrata, već je bitniji podatak broj točećih mesta u kući i broj ljudi koji ih koristi. Pretpostavljam da u Vašm objektu imate bar dva kupatila i kuhinje. Potreban sistem bi tako najverovatnije bio auroSTEP plus 2.250, a okvirna cena istog je oko 3000 evra.
 
Pesic Milorad
23 09 2011
Postovanje,zanima me cena za dvospratnu kucu povrsine 200km.Makar priblizna cena.
 

Vaš komentar
© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji i sponzori projekta
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost