Svetsko fudbalsko prvenstvo u Nemačkoj. Na većini stadiona na kojima su se igrale značajne utakmice, REHAU je sa svojim sistemima osigurao vrhunski kvalitet: na primer sa sistemima za pitku vodu i odvodnjavanje, crevima za napitke i pratećim rashladnim sistemima, kanalima za zaštitu kablova i sistemima za drenažu pa sve do grejanja travnatih terena, zahvaljujući kojima se svetsko prvenstvo mirne duše moglo održavati i zimi.

 

Prerađivač polimernih materijala aktivan širom sveta prisutan je sa svojim proizvodima i sistemskim rešenjima u mnogim arenama. Gotovo 100 stadiona i terena za trening internacionalnih vodećih klubova – od Torina do Moskve, od Beča do Istambula, od Bremena do Münchena – opremljeno je inteligentnim sistemima za grejanje travnatih terena. Širom sveta REHAU zauzima vodeću poziciju na tom području. „Grejanje travnatih terena funkcioniše slično kao podno grejanje u zgradi“, objašnjava princip rada Jörg Neukirchner, rukovodilac REHAU-ovog sektora Građevinarstvo. „Ispod travnjaka se polaže gusta mreža posebno robusnih i dugovečnih cevi kroz koje po potrebi prolazi topla voda. Tako se mogu „otopiti“ tvrdo zamrznuti tereni i snežni pokrivač. Zavisno od vremenskih uslova regulacioni uređaj upravlja kompleksnim sistemom i površinsku temperaturu travnjaka održava na maksimalno 2° C. Iako grejanje travnjaka za vreme Svetskog prvenstva nije bilo potrebno, fudbalska elita poput Ballacka & Co. sigurno profitira od njega. Jer sistemi cevi od umreženog polietilena u tlu najpoznatijih stadiona garantuju mogućnost igranja i treniranja tokom cele godine.

 

Jednako kao i učinkoviti sistemi za drenažu uspešnog ponuđača kompletnih sistema: polimerne cevi za odvodnjavanje prihvataju atmosferske vode i vodu od topljenja snega direktno ispod travnjaka i odvode je do višenamenskih cevi koje se nalaze pored terena. Cevi većih dimenzija pouzdano transportuju sakupljenu vodu u cisterne, kanalizaciju ili u kontrolne šahtove. I ove komponente sistema REHAU isporučuje fudbalskim arenama. Stručnjak u branši koristi pri tom svoje dugogodišnje iskustvo u izgradnji saobraćajnica i niskogradnji. Jörg Neukirchner: „Kad treba ponuditi sve na jednom mestu: od grejanja travnatih terena, preko drenaže pa do pouzdanih sistema za navodnjavanje i geotekstil, koji će celi niz godina stabilizovati zelene površine izložene velikom opterećenju, po pitanju sistema za sportske terene na vrhu smo tabele.“ U prilog tome pored priznatog kvaliteta i ponude sve-na-jednom-mestu govori pre svega servis koji preduzeće nudi za svaki pojedinačni projekat. „Podrazumeva se da izvođači koji sudeluju u polaganju naših sistema prolaze stručnu edukaciju“, nastavlja rukovodilac sektora.

 

Više miliona metara REHAU-ovih cevi koje su već položene u evropskim stadionima ispunjavaju najviše zahteve inovativnih rešenja uspešnog prerađivača polimera. – Najčešće nevidljivi, ali predstavljaju itetako osetnu korist. Tako na primer creva za napitke i prateće rashladne sisteme u šankovima i automatima za piće garantuju navijačima higijenu i optimalno rashlađene napitke prilikom točenja. Za prenos televizijskih i radijskih priloga neizmerne količine podataka prolaze kroz visokootporne kanale za zaštitu kablova od PVC-a. Na području sanitarnih instalacija i igrači i njihovi navijači profitiraju od pouzdanih i dugovečnih sistema za pitku vodu i odvodonjavanje ovog eksperta za polimerne materijale.

 

Fudbalski stadioni su samo jedan od primera učinkovitosti REHAU-a u koju se pouzdaju kupci širom sveta. Kao ni jedno drugo preduzeće, prerađivač polimera uvek iznova dokazuje svoju kompetentnost za rešenja na bazi polimera, i to na upečatljiv način na području Građevinarstva, Automotiva i Industrije. Svojom inovativnošću, sveobuhvatnom aktivnošću na navednim područjima i učinkovitim efektima sinergije koji se time postižu, moderno i profesionalno vođeno porodično preduzeće jedinstveno je na području prerade veštačkih materijala. U osnovne kompetencije ubraja se razvoj materijala i sistema kao i tehnika obrada površina. REHAU sa više od 14.000 zaposlenih na preko 170 lokacija širom sveta zauzima vodeću poziciju kao pokretač inovacija.