Termostatski mešni ventil - Serija 521

Termostatski mešni ventil se koristi u sistemima za proizvodnju sanitarne tople vode. Njegova funkcija je održavanje željene temperature mešne vode koja se šalje ka potrošaču pri variranju temperature i dovodnog pritiska kod tople i hladne vode ili kod variranja protoka. Termostatski mešni ventil je takođe dostupan sa priključcima sa filterima i nepovratnim ventilima na ulazu tople i hladne vode.

 • Opseg regulisane temperature: 30÷65oC
 • Tačnost: 2oC
 • Maksimalni radni pritisak (statički): 14 bar
 • Maksimalni radni pritisak (dinamički): 5 bar
 • Maksimalna ulazna temperatura (radna): 85oC
 • Odnos maksimalnog ulaznog pritiska (T/H ili H/T): 2:1
 • Minimalna temperaturna razlika između tople vode na ulazu i mešne vode na izlazu za optimalne uslove: 15oC
 • U skladu sa standardom EN 1287.
 • Priključci: - 1/2" i 3/4" sa spojnicama Ø15mm i Ø22mm
Caleffi mesni ventil serija 521

 

Legionela - opasnost od opekotina

U sistemima za proizvodnju sanitarne tople vode sa bojlerima, treba izbeći opasnu infekciju poznatu kao Legionela, tako što se topla voda skladišti na temperaturi ne manjoj od 60oC. Na toj temperaturi će biti totalno sprečen razvoj bakterija. Međutim voda na toj temperaturi se ne sme koristiti direktno. Kao što je prikazano na dijagramu, temperature više od 50oC mogu izazvati opekotine veoma brzo. Na primer, na temperaturi 50oC opekotine će nastati otprilike za 30 sekundi, dok će na temperaturi od 60oC nastati otprilike za 5 sekundi. To vreme se smanjuje na pola kada su u pitanju deca i stariji ljudi. Na osnovu prethodno rečenog, neophodno je instalirati termostatski mešni ventil koji može:

 • redukovati temperaturu vode, radi sigurnosti poželjno je ograničiti maksimalnu temperaturu mešne vode na 50oC;
 • održavati temperaturu konstantnom kada dovodni pritisak i temperaturni uslovi variraju.

Toplotna dezinfekcija

Na dijagramu je prikazano ponašanje bakterije Legionela Pneumofilija kada su temperaturni uslovi vode različiti. Treba obezbediti odgovarajuću termičku "dezinfekciju" tako što temperatura vode ne sme biti ispod 60oC.

Temperaturna skala - bakterija legionela Temperatura izlaganja

 

Princip rada

Kontrolni element termostatskog mešnog ventila je temperaturni senzor koji je potpuno uronjen u izlaznu granu mešnog ventila. Temperaturni senzor svojom kontrakcijom i dilatacijom zavisno od temperature obezbeđuje kontinualno mešanje tople i hladne vode i time obezbeđuje tačnu temperaturu vode na izlazu. Regulacija protoka tople i hladne vode odvija se pomoću klipa koji klizi u cilindru između prolaza za toplu i hladnu vodu. Mešni ventil automatski reguliše protok vode za postizanje željene temperature čak i kada su padovi pritisaka posledica ispuštanja tople ili hladne vode za druge potrebe, ili usled variranja temperature.

Konstrukcija

Materijali otporni na stvaranje naslaga kamenca Materijal koji je korišćen pri konstruisanju termostatskog mešnog ventila eliminiše stvaranje naslaga kamenca. Svi pokretni delovikao zasun, sedišta i žlebovi napravljeni su od materijala koji su otporni na stvaranje naslaga kamenca, takođe ti materijali smanjuju koeficjent trenja i obezbeđuju dug i siguran rad svih pokretnih delova.

Tehničke karakteristike Materijali:

 • Telo: DZR mesing CR EN 12165 CW602N, hromirano
 • Zasun: PPO
 • Opruge: nerđajući čelik
 • Zaptivke: EPDM
Kontrukcija mesnog ventila caleffi serija 521

Fiksiranje željene temperature

Kontrolna kapa dozvoljava podešavanje temperature između minimuma i maksimuma za jedan obrt (360oC). Takođe ima tamper-proof sistem za fiksiranje temperature na podešenu vrednost.

Hidrauličke karakteristike

Upotreba Caleffi serije 521 termostatskih mešnih ventila daju dobre protočne karakteristike, tako da se oni mogu instalirati za kontrolu temperature bilo za pojedinačne potrebe (lavabo, bide, tuš) ili za višestruke potrebe. Upozorenje: kad god se zahteva otpornost na stvaranje naslaga kamenca, neophodno je instalirati termostatske mešne ventile sa visokim performansama Caleffi serije 5212. Da bi se garantovala isporuka mešavine na podešenu temperaturu, termostatski mešni ventil mora imati minimalni protok od 5 l/min.

Porizvodnja protočne tople vode Caleffi serije 521 termostatskih mešnih ventila ne mogu se koristiti zajedno sa kotlovima za proizvodnju protočne sanitarne tople vode. Da bi se kotlovi koristili sa mešnim ventilima neophodan je kompromis za pravilno funkcionisanje samih kotlova.

Instaliranje

Pre instaliranja mešnog ventila, cevovod se mora isprati, da bi se obezbedilo da nečistoća ne cirkuliše kroz cevovod koja može oštetiti mešni ventil usled rada, pa je uvek poželjno instalirati filtere pre mešnog ventila ( na dovodnom cevovodu ). Kod 521115/22 termostatskih mešnih ventila imaju filtere na ulazu tople i hladne vode. Termostatski mešni ventili serije 521 moraju biti instalirani u skladu sa dijagramima za instalaciju koji su dati na pločici sa instrukcijama. Termostatski mešni ventili serije 521 mogu biti instalirani bilo u horizontalnom bilo u vertikalnom položaju.

Oznake na telu mešnog ventila:

 • ulaz tople vode, crvena boja, piše "HOT"
 • ulaz hladne vode, plava boja, piše "COLD"
 • izlaz mešane vode, piše "MIX".

Tehnički list za Caleffi mešni ventil serije 521

Primer instaliranja

Sema instalacije sa toplotnom dezinfekcijom

Sema instalacije sa i bez recirkulacije

Komentari

combo
11 01 2020
hmmm,izgleda nista od ljubaznosti
 
MILAN B. MILJUš
05 10 2014
Budite ljubazni pa mi odgovorite da li se u Srbiji i gde može nabaviti TERMOSTATSKI MEŠNI VENTIL dimentija 2" za sisteme pripreme TPV.
Ukoliko može pošaljite mi katalošku dokumentaciju, tehničke podatke i uslove isporuke.
 

Vaš komentar