Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

Poziv za učešće u manifestaciji “LOKALNI DAN ENERGIJE“

Dana 29.03.2012. u zgradi Narodne biblioteke ’’Stojan Trumić’’ (renoviran deo) održaće se “LOKALNI DAN ENERGIJE“- OPŠTINE TITEL.


Dana 29.03.2012. u zgradi Narodne biblioteke ’’Stojan Trumić’’ (renoviran deo) održaće se “LOKALNI DAN ENERGIJE“- OPŠTINE TITEL. 

Svečano otvaranje manifestacije je u 11 h.

Program obuhvata:

1. Svečano otvaranje, pokrajinski sekretar Radoslav Striković, Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine
2. Pozdravni govor: predsednik opštine Milivoj Petrović, Opština Titel
3. O projektu "Ener-Suplaj": koordinator projekta Maša Bukurov, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
4. O energetskoj situaciji u opštini Titel: Milivoj Jelin, energetski tim
5. Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj: prof. Branka Nakomčić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 

Aktivnosti:
1. Radionica za potencijalne investitore: Energetska snimanja objekata u opštini Titel; Prezentacija prethodne studije izvodljivosti daljinskog grejanja na biomasu u Donjem Titelu; Moderator: Siniša Bikić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
2. Izložba dečijih likovnih radova na temu "Obnovljivi izvori energije"
3. Projekciju dokumentarnih i crtanih filmova na temu energetske efikasnosti i održivog razvoja
4. Prezentovanje firmi i opreme.

Na manifestaciji očekujemo učešće lokalnog stanovništva, predstavnike opština sa teritorije Vojvodine, predstavnika pokrajinskog Sekretarijata za energetiku, zainteresovane investitore, kao i druge predstavnike državnih institucija i privrede.

Pozivamo Vas da, ukoliko ste zainteresovani, uzmete učešće u ovoj manifestaciji besplatnim reklamiranjem vaše firme i opreme. U zgradi biblioteke je predviđen prikladan prostor za ovu svrhu. Za svakog izlagača će, shodno potrebama i u dogovoru sa organizatorom, biti obezbeđen adekvatan prostor. 

Rok za prijavu i potvrdu učešća je 7 dana. 

S poštovanjem,

dr Maša Bukurov, doc.
Fakultet tehničkih nauka
trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
tel: 021 485 2387
mob: 064 246 197
i-mejl: mbukurov@uns.ac.rs


Kontakt: 

Mila Bikić tel. 065 965 2 965 i-mejl: milabikic@yahoo.com

Marinko Velemir tel. 060 01 06 083 i-mejl: zeleniskok@hotmail.com

Nazad

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar
© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji i sponzori projekta
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost