Od 20.06.2011. godine firma Palco d.o.o. (Industrijska zona - Severozapadna radna zona Ul. Nova 9 B.B.) za potrebe hlađenja i grejanja koristi Viessmann toplotnu pumpu voda/voda tip Vitocal 300-G WW 117 kapaciteta 21,6 kW. Radi se o objektu sa 230 m² poslovnog prostora koji za grejanje i hlađenje koristi vazdušni sistem (fan-coil) i magacinskim delom od 800 m².
Za 90 dana za grejanje prostora na 22ºC toplotna pumpa je utrošila 1533 kWh električne energije, a distribuirala 7518 kWh toplotne energije, što daje SCOP (sezonski faktor grejanja) od 4,9!

Sistem se sastoji od toplotne pumpe sa Vitotronic regulacijom za vođenje prema spoljnim uslovima, upravljanje grejanjem i hlađenjem, primarnim delom instalacije (bunarskom i pumpom međukruga) i odgovarajućim akumulatorom toplote. Na objektu je primenjen sistem tzv. pasivnog ili prirodnog hlađenja (direktno korišćenje energije okruženja – izvora – bez uključenja kompresora toplotne pumpe) – koji se u Srbiji nažalost nedovoljno poznaje i primenjuje, a daje vrhunske radne rezultate.

Da je to tako - pokazala su i merenja koja se od početka vrše na samom objektu. Po pitanju hlađenja, najinteresantniji pokazatelj je najtopliji mesec avgust koji se odlikovao izuzetno visokim spoljnim temperaturama (najviša izmerena temperatura 38,9ºC, prosečna maksimalna temperatura tokom meseca 30,6ºC). Viessmann toplotna pumpa je tokom celog meseca obezbeđivala konstantnih prijatnih 24ºC u objektu i pri tome je utrošeno 373 kWh električne energije, a sistemu predato 4172 kWh rashladne energije. Ovo daje vrhunsku vrednost EER-a (faktor hlađenja) na mesečnom nivou od 11,18 što je neuporedivo više od klasičnih sistema.

Rezultati grejanja u ovoj sezoni dodatno potvrđuju Viessmann kvalitet – od početka oktobra do 29.12.2011. godine za grejanje prostora na 22ºC toplotna pumpa je utrošila 1533 kWh električne energije, a distribuirala 7518 kWh toplotne energije, što daje SCOP (sezonski faktor grejanja) od 4,9!

 

Toplotne Pumpe Viessmann

Viessmann d.o.o.

Tabanovačka 3, Beograd

www.viessmann.rs