Vazdušne zavese služe za sprečavanje prodora hladnog i toplog vazduha kroz određene multipulativne otvore. Koriste se na industrijskim objektima i na objektima komforne namene.


Osnovno izvođenje zavesa je sa grejačem ili bez grejača. Grejači mogu biti vodeni, parni ili elektro, dok se vazdušna zavesa po posebnim zahtevima može opremiti i hladnjakom, kvalitetnijom filtracijom ili slično.

Veliki izbor dužina vazdušnih zavesa, kao i visina sa kojih obezbeđuju potrebnu brzinu strujanja i domet, omogućavaju da se svi standardni prostori mogu zaštititi standardnom izvedbom vazdušne zavese. Za posebne prostore moguće je proizvesti specijalnu zavesu.

Karakteristike vazdušnih zavesa:

  • obezbeđuju potrebnu količinu vazduha
  • savladavaju otpore
  • obezbeđuju potrebne domete
  • obezbeđuju potrebnu brzinu vazduha.
  • sprečavaju prodor vazduha kroz prostor koji se štiti


Automatizacija rada vazdušnih zavesa

  • Zavese mogu biti osposobljene i neophodnom automatikom, koja može aktivirati rad vazdušne zavese onog trenutka kada vrata prostora krenu u otvaranje, i zaustaviti rad kada vrata prostora dođu u poziciju zatvoreno.

Izmenjivači vazduha mogu biti :

  • toplovodni/parni bakar aluminijum izmenjivač toplote
  • elektro-lamelni infra grejač.


Standardna izrada ventilatora kalorifera je sa pogonskim elektro-motorima u klasi zaštite u skladu sa IEC-normama IP54.

Termovent Komerc

Subotička broj 23, Beograd

www.termovent-komerc.com

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar