Kuće Beodom - Beograd


Toplotna pumpa

 

Objekat: Stambena zgrada površine 600 m². 11 stanova.

Toplotna pumpa: Vaillant geoTHERMVWS 300/2

Grejni sistem: Podno grejanje

Hlađenje: Pasivno

Energija se crpi iz zemlje pomoću 5 geosondi ukupne dužine 500 metara. Toplotna pumpa obezbeđuje grejanje objekta, pasivno rashlađivanje i podršku pripremi PTV.

 

instalaciona šema

 

Vaillant geoTHERM

VWS 300/2

Zagreva bafer zapremine 750 litara. Iz bafera se voda prosleđuje u regulisani krug podnog grejanja i direktni krug grejanja sa ventilo –konvektorima. Procesom grejanja, dogrevanja rezervoara sanitarne vode i funkcijom pasivnog hlađenja upravlja integrisana automatika u toplotnoj pumpi. Temperatura fluida na ulazu u pumpu je oko 10 ºC. Za mesec dana rada, toplotna pumpa je uštedela blizu 10.000 kWh!

 

Bečej – solarno dogrevanje kuće i priprema PTV

Sistem obezbeđuje:

- održavanje temperature u objektu iznad tačke mržnjenja u toku zime

- zagrevanje PTV u toku leta

 

Kolektori: auroTHERM VFK 145 V, 4 komada

Bafer rezervoar: VPS S 1000

Rezervoar sanitarne vode: VIH S 300

Automatika: auroMATIC VRS 560

 

Beograd – porodična kuća. Grejanje bazena i priprema PTV

Kolektori: auroTHERM VFK 145 V, 5 komada

Rezervoari: VIH S 300, 2 komada

Automatika: auroMATIC VRS 560, 2 komada

 

Čačak – Porodična kuća. Solarna priprema PTV

Vaillantov solarni paket SP 3 PRO

Kolektori: auroTHERM VFK 145V, 2 komada

Rezervoar: VIH S 300, dogrevan sa gasnim kotlom Vaillant VU 242

Automatika: auroMATIC VRS 560 VRC 410s


Beograd – Zvezdara, solarna priprema PTV


 

Kolektori: auroTHERM exclusiv VTK 570 4 komada

Rezervoar: auroSTOR  VIH S 500

Dogrevanje: Vaillant eloBLOCK VE 24, 2 komada

Automatika: auroMATIC 620/2

Telefonsko daljinsko upravljanje: teleSWITCH