Ovaj ventil sa uređajem za predregulaciju hidrauličnih karakteristika je namenjen za termostatsko i elektrotermičko upravljanje. idealan za spajanje na sistem merenja toplote i garantuje efektivnu uštedu energije.

Šema termostatskog ventila sa predregulacijom

Termostatski ventili imaju na sebi uređaj koji omogućava da se ostvari predregulacija hidrauličnih karakteristika gubitaka napajanja. Posredstvom određenog mehanizma za upravljanje (1), mogu se birati određeni preseci za prolaz (2) i tako se ostvaruje otpor kretanja fluida.

 

Svaki presek za prolaz ima svoju određenu vrednost Kv, i tako se ostvaruje otpor, kome odgovara određeni položaj regulacije na gradiranoj skali (3).

 

U zavisnosti od položaja, ventil može biti predregulisan, na način da održi laku i trenutnu raspodelu protoka, koji važii za ručno i termostatsko funkcionisanje.

 

Rastaviti ručicu ventila.

Podići posebni prsten za pokretanje dela za predregulaciju i okretati kazaljku za komandu.

Ponovo spustiti prsten.

Postaviti dugme za ručno upravljanje, termostatsku ili elektrotermičku komandu na ventilu.

Asortman

Serija 425

Termostatski ventil sa predregulacijom. Ugaoni, za bakarne, jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
Dimenzije: 3/8”, 1/2” x 23 p. 1.5

Serija 426

Termostatski ventil sa predregulacijom. Prav, za bakarne, jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
Dimenzije: 3/8”, 1/2” x 23 p. 1.5

Serija 421

Termostatski ventil sa predregulacijom. Ugaoni, za čelične cevi.
Dimenzije: 3/8”, 1/2”.

Serija 422

Termostatski ventil sa predregulacijom. Prav, za čelične cevi.
Dimenzije: 3/8”, 1/2”.

Više informacija pogledajte u brošuri:

CALEFFI termostatski ventil sa predregulacijom 

Za grejanje.com pripremila: Zorica Stojković dipl.inž.maš. , Caleffi

Caleffi

Vojvode Dobrnjca 18, Beograd

www.caleffi.com

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar