Solarni sistemi - Termosifonski solarni sistem - auroSTEP pro (Vaillant)

Vaillantov solarni sistem auroSTEPpro je termosifonski solarni sistem koji se primenjuje za zagrevanje potrošne tople vode uz solarnu podršku na mestima zaštićenim od zamrzavanja.

 

Vaillantov solarni sistem auroSTEPpro je termosifonski solarni sistemkoji se primenjuje za zagrevanje potrošne tople vode uz solarnu podršku na mestima zaštićenim od zamrzavanja. Sistem se sastoji od tri glavne komponente: pločastog kolektora, rezervoara i krovnog učvršćenja za ravan ili kosi krov. Nosači su obloženi zaštitnim slojem protiv korozije.

Pločasti kolektor VFK 750T, površine 2,0 m2 poseduje aluminijumski okvir i bakarni površinski apsorber sa vakuumskom oblogom.

Solarno staklo debljine4 mm obezbeđuje optimalnu propusnost svetlosti i maksimalan učinak. Rezervoar tople vode VIH S150/200/300 T iza modernog dizajna krije potpuno higijensku emajliranu unutrašnjost koja u kombinaciji sa magnezijumskom anodom pruža maksimalnu zaštitu od korozije. Ekološki prihvatljiva izolacija osigurava minimalne gubitke toplote.

Kao opcija pribora, na raspolaganju je električni grejač za dogrevanje u periodima kada količina dozračene sunčeve energije nije dovoljna. Rezervoar je spojen direktno na vodovodnu mrežu tako da se dopuna rezervoara hladnom vodom vrši ispuštanjem zagrejane tople vode.

Princip rada

Apsorber pločastog kolektora pretvara sunčevu energiju u toplotnu i prenosi je na solarnu tečnost kojakruži u samom kolektoru. Solarna tečnost se vrlo brzo zagreva, pri čemu se nivo zagrejane tečnosti podiže zbog manje gustine.

Podizanjem nivoa, solarna tečnost dospeva zatim u rezervoar potrošne vode gde dolazi do ponovnog prenosa toplote sa solarne tečnosti na potrošnu toplu vodu. Prenosom toplote, solarna tečnost se hladi, usled čega se gustina tečnosti ponovo povećava, tako da se ona samostalno vraća u kolektor. U toku istovremenog povećanja nivoa zagrejane solarne tečnosti ismanjenja rashlađene, u sistemu nastaje kružni tok bez upotrebe cirkulacione pumpe.

 

Različite verzije za individualnezahteve

U zavisnosti od potreba domaćinstava, u ponudi su tri verzije auroSTEP pro sistema:

Komplet 1

Sastoji se od 150-litarskog rezervoarau kombinaciji sa jednim pločastim kolektorom i nosačem za ravan ili kosi krov.

Komplet 2

Sastoji se od 200-litarskog rezervoara u kombinaciji sa jednim pločastim kolektorom i nosačem zaravan ili kosi krov.

Komplet 3

Sastoji se od 300-litarskog rezervoara u kombinaciji sa dva pločasta kolektora i nosačem zaravan ili kosi krov.

Solarni sistem auroSTEP pro u nekoliko reči:

 • termosifonski solarni sistem za pripremu potrošne tople vode na mestima zaštićenim od zamrzavanja
 • jednostavna i brza montaža na ravan ili kosi krov
 • zaštita od korozije
 • tri zapremine rezervoara: 150 l; 200 l i 300 l
 • moguća ugradnja električnog grejača (pribor)
 • tok vode u sistemu bez upotrebe cirkulacione pumpe
 • za rad sistema nije potrebna električna energija osim u slučaju korišćenja električnog grejača (pribor)

 

Solarni sistemi - Solarni pločasti kolektori auroTHERM (Vaillant)

Nova generacija pločastih kolektora auroTHERM zadovoljava najviše standarde. Sam proces proizvodnje od najkvalitetnijih materijala je upotpunosti automatizovan (lasersko zavarivanje apsorbera) i garantuje dug vek trajanja i izuzetne prinose usled odličnog prenosa toplote.

U ponudi su kolektori koje je moguće instalisati u vertikalnom ili horizontalnom položaju, kako bi se maksimalno iskoristio raspoloživi prostor na krovu. Posebno solarno sigurnosno staklo visoke čvrstoće garantuje maksimalnu apsorpciju i minimalnu refleksiju sunčeve svetlosti i ujedno štititi od vremenskih nepogoda.Toplotni gubici svedeni su na minimum zahvaljujući eloksiranom aluminijumskom kućištu i izolaciji od mineralne vune.

 

Dve serije kolektora za sve vrste zahteva

U ponudi je standardna verzijapločastog kolektora auroTHERM VFKpro 125 kao i verzija za složenije zahteve auroTHERM VFK 145. Razlikuje ih samo solarno sigurnosno staklo koje je kodserije „145“ strukturno, dok je kod serije „125“ klasično. Strukturno staklo sa povećanom propusnošću svetla rezultuje boljim tehničkim karaketristikama.

 

Fleksibilnost pri montaži

Na raspolaganju je tri načina postavljanja pločastih kolektora: montaža na kosi krov, uklapanje u krov i montaža na ravan krov uz pomoć inovativnog originalnog pribora. Kolektore je moguće poručiti za horizontalnu montažu*(jedan iznad drugog) ili vertikalnu montažu (jedan pored drugog). Spajanje pomoću priključnih spojeva čini montažu izuzetno jednostavnomi brzom.

 

Montaža na kosi krov

Prilikom montaže na krov kolektor se postavlja bez ikakvih izmena na postojećem krovu. Potrebno je voditi računa o orijentaciji i nagibu krovne konstrukcije, kako bi se postigao optimalan prinos sunčeve energije. Kolektor se postavlja uz pomoć držača (ankera) na koje se potom učvršćuje aluminijumski profil. Držače je moguće poručiti u tri različite verzije :1. tip P ( za standardni crep)2. tip S (biber crep)3. ostali tipovi krova

Priključci od nerđajućeg čelika sa toplotnom izolacijom na polaznom/povratnom vodu osiguravaju kvalitetan prenos aposrbovane toplote do solarnog rezervoara.

 

Uklapanje u krov

Montaža kolektora u krov je vrlo zahtevno rešenje budući da se kolektor ovde primenjuje umjesto crepa pa je neophodna kvalitetna izolacija i dihtovanje između kolektorskog polja i krovne konstrukcije. Vaillant i za ovu soluciju nudi originalni pribor uboji kolektora koji osim snažnog vizuelnog efekta (80 mm dubina ugradnje) pruža takođe i pouzdanoi dugotrajno rešenje. U ponudi je pribor za krovove sa nagibom od 15do 22° kao i za krovove sa nagibom većim od 22°. Pribor je ispitan i proveren na testu „veštačke“ kiše.

 

Montaža na ravan krov

Ako nagib krova nije povoljan, Vaillant nudi alternativno rešenje. Mogućnost postavljanja kolektora na ravan krov ili neku drugu ravnu površinu uz upotrebu originalnog pribora (okvira) koji je moguće sklopiti u tri koraka u vrlo kratkom vremenu bez upotrebe posebnog alata. Korisniku su na raspolaganju tri moguća nagiba 30° / 45° / 60°..

 

 • kolektori za solarnu pripremu potrošne tople vode i podršku sistemu grejanja
 • bruto/neto površina 2,51 m2/2,35 m2
 • za horizontalnu ili vertikalnu montažu (VFK 145 V/H)
 • za vertikalnu montažu (VFK pro 125)
 • izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m2 a pod referentnim uslovima*
 • montaža na kosi krov, na ravan krov ili uklapanje u krov
 • originalan pribor za montažu na sve tipove krova (Tip P / Tip S / ostali )
 • eloksirano aluminijumsko kućište u crnoj boji
 • solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje obezbeđuje veću apsorpciju kao i manju refleksiju sunčeve svetlosti (91%)*
 • serpentinski apsorber od aluminijumskog lima i bakarne ceviv
 • toplotna izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm
 • jednostavna montaža kolektora na principu „plug&play“
 • atestirano od strane evropske federacije za solarnu termalnu industriju „ESTIF“ (prema „Solar Keymark“)

Solarni kolektori auroTHERM/auroTHERM exclusiv

Svakako najbitnija karika svakog solarnog sistema je solarni kolektor koji prenosi sunčevu energiju na medij kojim se indirektno zagreva voda u solarnom rezervoaru. U ponudi su pločasti kolektori auroTHERM i vakuumski cevni kolektori auroTHERM exclusiv koje odlikuje izuzetna kombinacija odlične tehnike, savršenog dizajna i jednostavne montaže.Vaillant Aurotherm

 

Solarni sistem u nekoliko reči:

 • solarna priprema sanitarne potrošne tople vode
 • vrhunski moderan dizajn svih komponenata
 • pločasti kolektori auroTHERM VFK 145 H/V i VFK pro 125
 • vakuumski cevni kolektori auroTHERM exclusiv VTK 570/1140
 • inteligentna solarna regulacija auroMATIC 560/620
 • bivalentni solarni rezervoari 300 do 500 litara
 • kombinovani rezervoar od 700 litara za podršku sistemu grejanja
 • cevna grupa sa priključnim spojevima “plug&play”
 • mogućnost kombinovanja solarnog sistema sa uređajima za dogrevanje

 

Tehničke karakteristike

 

Solarni sistemi - Solarni vakuumski cevni kolektori auroTHERM exclusiv

Nova generacija vakuumskih cevnih kolektora poseduje brojne karakteristike koje dodatno povećavaju učinak kolektora kao i solarne prinose. Najvažnija karateristika novih kolektora je direktan protok solarne tečnosti i mogućnost protoka u oba smera.Vakuum u cevima sprečava toplotne gubitke.

Visoki solarni prinosi

Nova generacija vakuumskih cevnih kolektora poseduje brojne karakteristike koje dodatno povećavaju učinak kolektora kao i solarne prinose. Najvažnija karateristika novih kolektora je direktan protok solarne tečnosti i mogućnost protoka u oba smera.Vakuum u cevima sprečava toplotne gubitke. Zahvaljujući veoma efikasnom apsorberu i eksternom reflektoru, predviđen godišnji solarni prinos ovih kolektora, pri referentnim uslovima iznosi 586 kWh/m2a, štoje znatno više u odnosu na pločaste kolektore. Pri kosom upadu sunčeve svetlosti, stepen iskorišćenja je veći nego pri vertikalnom upadu, što je naročito bitno u razdoblju proleća i jeseni kad se jačina svetlosti umanjuje.

 

Otpornost bez granica

Vaillantovi vakuumski cevni kolektori izrađeni su od specijalnog nepropusnog borosilikatnog stakla, idealnog materijala za izradu solarnih kolektora. Osim izuzetno velike mehaničke čvrstoće, koja je uspešno ispitana u testovima sa veštačkim gradom, borosilikatno staklo je između ostalog otporno i na rastvore soli kao i na halogene elemente, kao što je npr.hlor. To posebno dolazi do izražaja pri visokim temperaturama, budući da je iznad 100°C ovo staklo hemijski otpornije od većine metala. Zato je vakuumski cevni kolektor odlično pripremljen za sve nepovoljne uslove koji vladaju na krovu.

 

Kolektor koji ne opterećuje krov

Iako je Vaillantov cevni kolektor izuzetnih svojstava i učinaka, ponečemu je vrlo skroman: po svojoj težini. Cevi su uprkos otpornosti i čvrstoći veoma lake. Kombinujući takve cevi sa lakom konstrukcijom dobija se izuzetno lak kolektor.U tome se i ogleda najveća prednostnovog cevnog kolektora budući da sekolektori sada mogu postavljati i na mestima na kojima se pre nije na tomoglo ni pomišljati.

 

 • dva modula sa 6 ili 12 cevi
 • vakuumski cevni kolektori visokog stepena refleksije i apsorpcije sa direktnim protokom solarne tečnosti u oba smera
 • kolektorska cev sa posebno oblikovanim CPC ogledalom i keramičkim kućištem
 • kolektorska cev sa omotačem od nepropusnog borosilikatnog stakla otpornog na grad
 • visok solarni prinos od 586 kWh/m2, zahvaljujući visoko efikasnom apsorberu sa prevlakom od alumijumskog nitrita i eksternom reflektoru
 • mogućnost zamene svake cevi pojedinačno bez pražnjenja sistema
 • instalacija na ravan ili kosi krov, kao i na fasadu (originalan pribor)
 • izuzetno otporan na visoke temperature i visoke pritiske
 • jednostavna montaža zahvaljujući maloj težini i opsežnom priboru

Tehničke karakteristike

 

Solarni sistemi - TWS podstanica (Vaillant)

TWS podstanica u nekoliko reči:

 • higijensko zagrevanje potrošne tople vode na protočnom principu putem pločastog visoko legiranog izmenjivača od nerđajućeg čelika otpornog na stvaranje kamenca
 • korišćenje podstanice u kombinaciji sa bilo kojim izvorom toplote
 • idealno u kombinaciji sa solarnim međurezervoarom VPS S 1000
 • zaštita od legionele sa termičkom dezinfekcijom cevi potrošne tople vode i cirkulacije
 • automatsko mikroprocesorsko upravljanje sa kontrolom potrošne tople vode i cirkulacije
 • svetleći displej sa LED diodama za prikaz statusa
 • mogućnost vremenskog programiranja cirkulacije

 

Solarni sistemi - Solarni rezervoar auroSTOR (Vaillant)

Osnova dobrog rada solarnog sistema je pravilna usklađenost kolektora sa solarnim rezervoarom. U rezervoaru su slojevi vode različite temperature (na dnu hladna, aprema vrhu toplija) pa su iz tog razloga rezervoari uski i visoki kakobi se omogućilo optimalno delovanje i strujanje toplote. U kombinaciji sa solarnim rezervoarom, Vaillantovi kolektori postižu maksimalni učinak.

 

Udobnost tople vode bez granica

U ponudi su rezervoari sa odgovarajućom zapreminom za svaku potrebu. Za manja domaćinstva to su auroSTOR VIH S300/400, sa zapreminom od 300 odosno 400 litara, kao i auroSTORVIH S 500 za veća domaćinstva sa zapreminom od 500 litara.

 

Automatska funkcija dogrevanja

Zahvaljujući dvostrukom izmenjivaču toplote (gornji i donji), korisnik uvek može da računa na maksimalan komfor potrošne tople vode, čak i udanima kada je količina apsorbovane sunčeve energije nedovoljna. U tom slučaju, rezervoar se dogreva preko gornjeg izmenjivača koji toplotu preuzima od uređaja za dogrevanje sanitarne vode. Dogrevanje rezervoara moguće je izvesti i ugradnjom električnih grejača (2 ili 6 kW) na za to predviđeno mesto.

 

Rezervoar u rezervoaru

Rezervoara auroSTOR VPS SC700, moguće je sunčevu energiju iskoristiti i za podršku sistemu grejanja. Rezervoar se sastoji oddva emajlirana rezervoara, jedno god 180 litara za pripremu potrošne tople vode i drugog od 490 litara za solarnu podršku sistemu grejanja. Uprkos velikoj zapremini, njegova visina od 1895 mm omogućava ugradnju u bilo koji deo Vaše kotlarnice.

 

Kvalitet bez kompromisa

Iza modernog dizajna solarnog rezervoara skriva se potpuno higijenski emajlirana unutrašnjost koja u kombinaciji sa magnezijumskom anodom pruža maksimalnu zaštitu od korozije. Ekološki vrlo prihvatljiva izolacija bez fluoro ugljovodonika (100 mm) zajedno sa specijalnom izolacionom navlakom sprečava gubitak toplote.

 

Solarni rezervoar u nekoliko reči:

 • maksimalni komfor tople vode
 • bivalentan, dostupan u zapreminama od 300 do 500 litara
 • kombinovani rezervoar za solarnu podršku sistemu grejanja
 • emajlirana unutrašnjost sa magnezijumskom zaštitnom anodom
 • ekološki prihvatljiva izolacija
 • otvor za čišćenje
 • dvostruki izmenjivač, funkcija dogrevanja rezervoara
 • mogućnost ugradnje električnog grejača (2 ili 6 kW) kod bivalentnih rezervoara
http://www.grejanje.com/cms_upload/pages/files/84_slika_56.jpg

Tehničke karakteristike

 

 

TWS podstanica u kombinaciji sa solarnim međurezervoarom

Kao što sam naziv govori, TWS podstanica namenjena je za pripremu potrošne tople vode (PTV) na protočnom principu. Naime, u zavisnosti od modela, TWSpodstanica je opremljena pločastim izmenjivačem od 61 ili 98 kW u komese vrši predaja toplotne energije nekog izvora toplote (solarnikolektori; toplotne pumpe, gasnikotao i sl.) na PTV. Zahvaljujući izuzetno dobrom prenosu toplote, priprema potrošne tople vode putemTWS podstanice pruža visok komfor. Rad podstanice je u potpunosti automatizovan i rukovođen mikroprocesorom koji upravlja kontrolom temperature PTV i cirkulacijom. Korisniku su na raspolaganju 4 vremenska programa cirkulacije. Svetleći displej sa tri LED diode pruža osnovne informacije prikaza statusa rada. Korišćenje toplotne podstanice preporučuje se u kombinaciji sa solarnim međurezervoaromVPS S 1000 koji poseduje solarni izmenjivač toplote i koji potrebnu toplotnu energiju osigurava putem solarnih kolektora.

 

Solarni međurezervoar VPS S 1000u nekoliko reči:

 • cilindrični međurezervoar od čelika,zapremine 1000 litara
 • integrisani izmenjivač toplote pogodanza spajanje rezervoara sa solarnimkolektorima ili geotermalnimtoplotnim pumpama
 • toplotna izolacija od 90 mm osiguravaminimalne toplotne gubitke- otvor za pražnjenje

Tehničke karakteristike

Solarni sistemi - Solarna regulacija auroMATIC

Rad solarnog sistema ne zamisliv je bez solarnog regulatora. Tajregulator je mozak solarnog sistema. Osnovna funkcija regulatora je da uključuje odnosno isključuje cirkulacionu pumpu čimse temperaturna razlika između kolektora i rezervoara prekorači odnosno smanji ispod podešene vrednosti. Ako nema dovoljno sunčeve energije, regulator uključuje uređaj za centralno grejanje kako bi se gornja trećina rezervoara dogrejala na podešenu vrednost. Zahvaljujući komfornim mogućnostima, regulator takođe prilagođava ceo sistem Vašim potrebama (mogućnost programiranja, funkcija godišnjeg odmora, termička dezinfekcija rezervoara, jednokratno punjenje rezervoara....).U ponudi su dve verzije:standardni model auroMATIC 560i auroMATIC 620 koji ne samo da upravlja solarnim sistemom nego i celim sistemom centralnog grejanja u zavisnosti od spoljašnje temperature. Oba solarna regulatora raspolažu sistemom Pro E. Priključni spojevi i raznobojni konektori koji se ne mogu slučajno zameniti omogućuju brzo i jednostavno električno spajanje bez greške.

 

Jednostavno dobar: auroMATIC 560

Regulator za solarnu pripremu tople vode sa funkcijom dodatnog zagrevanja prema potrebi. Prikladan za sisteme gde već postoji jedan regulator grejanja. Zahvaljujući LCD-displeju sa prikazom simbola,info-funkciji i rukovanju poprincipu okreni&klikni, upravljanje regulatorom je izuzetno lako i jasno. Individualni vremenski programi(tri programa po danu) omogućuju vremensko programiranje funkcije dogrevanja i cirkulacione pumpe.

 

Udobnost bez konkurencije: auroMATIC 620

Oznaku “bez konkurencije” treba uvek koristiti vrlo oprezno, ali uslučaju regulatora auroMATIC 620 taj pojam predstavlja tačan opis proizvoda. Regulator auroMATIC 620 ne samo da upravlja solarnim sistemom nego i celokupnim sistemom centralnog grejanja (dva kruga) i to u zavisnosti od vremenskih uslova*. Temperatura u sistemu se u zavisnosti od spoljašnje temperature podiže ili snižava. Pritom se savršeno reguliše međusobno delovanje solarnog sistema i uređaja za centralno grejanje. Tek kada kolektori više ne mogu da isporuče dovoljnu količinu toplote uključuje se dodatno zagrevanje preko uređaja za grejanje. Individualne potrebe za toplotom mogu se ostvariti jednostavno podesivim programima (triprograma po danu), pri čemu se sva podešavanja mogu videti na LCD displeju sa razumljivim tekstualnim prikazom. Ono po čemu je ovaj regulator jedinstven svakako je grafički prikaz solarnog prinosa koji omogućava stalno praćenje iskorišćenja sunčeve energije. Dvosmerna komunikacija na relaciji uređaj za grejanje/regulator putem nove “eBUS” veze pruža jedan potpuno nov i inteligentan način komunikacije koji osigurava savršen rad uređaja kao i idealan ugođaj prema zadatim parametrima

Tako kolektori auroTHERM dolaze do punog izražaja u kombinaciji sa solarnom regulacijom auroMATIC i solarnim rezervoarom auroSTOR. Vrhunski prepoznatljiv dizajn kao i kvalitet koji stoji iza imena Vaillant dodatni su argumenti koji govore u prilog ovom sistemu.

 

Solarni regulator auroMATIC

 Regulacioni sistem - Vaillant

Inteligentna regulacija auroMATIC, mozak celog solarnog sistema, brine se za što optimalniji rad svih komponenti solarnog sistema. Solarni regulator uključuje odnosno isključuje cirkulacionu pumpu čim se temperaturna razlika između kolektora i rezervoara prekorači odnosno smanji ispod podešene vrednosti. Ako nema dovoljno sunčeve energije, regulacija uključuje uređaj za dogrevanje sanitarne vode tako da gornji deo rezervoara bude dogrejan na podešenu vrednost.

Jednostavno rukovanje na principu “okreni&klikni” i osvetljeni displej sa grafičkim prikazom solarnog prinosa* samo su neke od funkcija zbog kojih je ovaj regulator jedinstven.

 

 

Tehničke karakteristike

 

 

Povezani članci:

Vaillant - Solarni kolektori - (Video)

Komentari

sinisa
12 04 2017
recite mi cenu molim vas za solarni panel i rezervoar od 150l
 
Nenad Ilić
14 08 2011
Poštovana gospodo, zainteresovala me je Vaša ponuda solarnih kolektora za zagrevanje vode u privatnim objektima. Zainteresovan sam za ovako nešto i molio bih Vas za bliža uputstva kako bih mogao da ih primenim na mom objektu. Reč je o dvoetažnoj privatnoj kući, sa kosim četvorovodnim krovom. Trenutno vodu grejem uz pomoć dva klasična bojlera od po 80 lit. Leti koristim el. energiju, a zimi je zagrevam uz pomoć spirala instalisanih u bojlerima koje su vezane na sopstveno centralno grejanje. Normalno, uz što manje bušenja i loma po stanovima. Hvala!
 
predrag
27 02 2011
Postovani, potrebna mi je sugestija o sistemu za grejanje bazena velicine 3*3*1.5m? Koji sistem bi ste preporucili i po kojoj ceni sa dostavom na adresu? Hvala
 

Vaš komentar