Vaillant solarni sistem je dopunski podsistem za povećanje efikasnosti grejanja i zagrevanja potrošne tople vode (PTV) i sadrži osnovne komponente:

-  kolektori koji apsorbuju i iskorišćavaju sunčevu energiju
-  solarni regulator sistema koji nadzire, prikazuje i upravlja sistemom i svim funkcijama uređaja za grejanje
-  solarni modul koji vrši prenos toplote i sadrži potrebnu sigurnosnu opremu
-  kombinovanog rezervoara i
-  od opcionog hidrauličkog bloka.

 

Princip rada dopunskog solarnog sistema za grejanje i zagrevanje PTV. Solarni sistem za potporu sistema grejanja načelno radi na istom principu kao i opisani sistem za zagrevanje PTV. Kod dopunskog solarnog sistema grejanja kolektorske su površine veće nego kod sistema koji samo zagrevaju PTV.

Sledeća razlika je u akumulaciji toplote. Akumulacija toplote se obavlja pomoću kombinovanog rezervoara auroSTOR VPS SC 700 (sistem rezervoara „rezervoar u rezervoaru“) ili pomoću multi-rezervoara allSTOR VPA 500-1500.

Vaillant pomoću solarnog modula PTV u kombinaciji s međurezervoarom nudi još jedan način za efikasno upravljanje rezervoarom za dopunski solarni sistem grejanja i pripremu PTV.

Sistemi solarnog modula PTV i kombinovanog rezervoara zauzimaju malo prostora a hidrauličko povezivanje je jednostavno.

Ovde predstavljeni kombinovani rezervoar VPS SC 700 sastoji se od međurezervoara koji je napunjen vodom za grejanje, a koji u gornjem delu ima ugrađen rezervoar PTV.

Povezivanje sistema grejanja najčešće se provodi povišenjem povratnog voda sistema grejanja. Ako je temperatura u rezervoaru viša od temperature povratnog voda u sistemu grejanja, onda trokraki ventil dejstvuje tako da povratni vod sistema grejanja cirkuliše kroz rezervoar i da se pritom zagreva sunčevom energijom. Ako je temperatura u rezervoaru preniska, onda se povratni vod sistema grejanja zagreva konvencionalnim sistemom grejanja.

Za brzu i jednostavnu instalaciju Vaillant nudi hidraulički blok kod kog su dva regulaciona trokraka ventila smeštena u kućište koje je toplotno izolovano. Rezervoar za PTV je smešten u gornjem delu kombinovanog rezervoara dodatno se zagreva kad nema dovoljno sunčeve energije. O balansiranju svih cirkulacionih krugova brine bus-modularna automatika za solarni sistem auroMATIC 620/3 koja preuzima uključivanje svih potrebnih pumpi i ventila. Više informacija o opremi i dodatnim funkcijama
Vaillantove solarne automatike možete pronaći u specifikaciji automatike

Primeri za gotov sisteme i odgovarajuće šeme povezivanja

Vaillant - solar

 

 

 

Primer 1: Priprema PTV i dogrevanje sistema za grejanje

Vaillant - solar

Primer 2: Zagrevanje bazena, priprema PTV i dogrevanje sistema za grejanje

Vaillant - solar sa bazenom

Tim Vaillant.

U pripremi tekstovi:

 • Funkcionisanje solarnih kolektora
 • Dimenzionisanje solarnih sistema
 • Solarna priprema potošne tople vode
 • Solarni sistem kao podrška grejanju
 • Dimenzionisanje ekspanzione posude
 • Ravni pločasti kolektori
 • Nova serija pločastih kolektora auroTHERM
 • Funkcionisanje ravnog solarnog kolektora
 • Tehnički podaci auroTHERM VFK serije
 • Zaštitno solarno staklo
 • Uputstvo za lepljenje staklenog poklopca
 • Pakovanje
 • Palete
 • Karakteristike kolektora – rezultati ispitivanja Solar Keymark
 • Pribor za montažu auroTHERM VFK
 • Vakuumski kolektori auroTHERM exclusiv VTK 570
 • Efikasnost različitih tipova kolektora i oblast primene
 • Konkurencija – Vakuumski cevni kolektori
 • auroTHERM exclusiv
 • Pribor za solarne sisteme
 • Solarni sistemi auroSTEP

Komentari

atila kalo
07 02 2019
cena kpl za centralno grejnje za kucu od 120km ima izvoda za slavinu dva kom. i jedan bojler od 80lit.Priprema PTV i dogrevanje sistema za grejanje posebno me interesuje vakumski cevni kolektori.Unapred hvala.
 
dusan vukasinovic
07 02 2014
koliko kosta sistem solarnog grijanja za stan zapremine 188 metara kubnih i pripremu sanitarne tople vode.projekat,oprema ugradnja
 

Vaš komentar