Potpisivanjem Ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Societe Generale Banka je do septembra ove godine u prilici da klijentima ponudi kredite za finansiranje projekata za energetsku efikasnost u industriji/zgradama i projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije.   

Sredstva iz ove kreditne linije mogu koristiti sve kompanije u privatnom vlasništvu (bez većinskog vlasništva ili kontrole države), registrovane u Srbijii, koje su  kreditno sposobne u skladu sa poslovnom politikom Banke.

U cilju uspesne realizacije projekata, sprovodjenja mera energetske efikasnosti, EBRD je obezbedio besplatnu konsultantsku podrsku strucnjaka iz ove oblasti za sve potencijalne klijente. Oni ce klijentu pruziti adekvatnu tehnicku podrsku, analizu podobnosti/isplativosti projekta i predloziti moderna idejna resenja. 

Ako je projekat uspešan, klijent stiče pravo na NAKNADU u iznosu od
15%-20%
realizovanog kredita

Nakon sto se projekat verifikuje kao uspesan, klijent stice pravo na NAKNADU u iznosu od 15%-20% realizovanog kredita, koju EBRD direktno uplacuje na njegov racun u SGS.  

Ovakvom investicijom klijent dugoročno štedi energiju i smanjuje troškove, postavlja investiciju po standardima EU, poboljšava konkurentnost.

Primeri projekata za energetsku efikasnost zgrada:

  • Zamena kotlova sa ili bez promene baznog energenta
  • Implementacija sistemamikrogeneracije/trigeneracije
  • Rekonstrukcija toplotnih podstanica, balansiranje sistema grejanja i ugradnja pojedinačnih kontrolera toplote
  • Zamena prozora
  • Izolacija spoljašnjih zidova, krovova i temelja
  • Izolacija toplotnih vodova, cevi i rezervoara

Maksimalna vrednost investicije može da iznosi do 5 miliona evra, dok  vrednost odobrenog kredita može iznositi od 100 hiljada do 2 miliona evra. Bitno je naglasiti da se krediti ne mogu koristiti za refinansiranje već postojećih dugova i projekata.

Rok otplate kod ove vrste kredita je do 5 godina, uz grejs period od najviše 2 godine, po čijem isteku klijent mesečno ili kvartalno otplaćuje rate. Uslovi finansiranja se utvrđuju u zavisnosti od kreditne sposobnost klijenta, veličine i obima saradnje sa bankom. Kredit se odobrava po komercijalnim uslovima banke i mora da prođe redovnu proceduru za odobravanje sličnih projekata. Zahvaljujuci ostvarenoj naknadi u iznosu od 15%-20% znacajno se smanjuju troskovi finaniranja tako da se realni troskovi kamate mogu znacajno spustiti  na godisnjem nivou.

 

PRIMER
Vrednost projekta EUR 1.200.000
Sopstveno učešće EUR 200.000
Iznos kredita EUR 1.000.000
Rok otplate 5 godina uključujući grejs period od 2 godine
Dinamika otplate 36 jednakih mesečnih rata od po EUR 27.777,78
po isteku grejs perioda

Kamatna stopa EURIBOR 3M + 7,00% godišnje
(vrednost EURIBOR 3M je 0,98 na dan 29.02.2012.)

Naknada za obradu zahteva
Naknada za neiskorišćena sredstva u periodu raspoloživosti
Naknada za monitoring kredita
Naknada za prevremenu otplatu
1%, EUR 10.000
0,75% godišnje
Bez naknade
3% na iznos kredita koji se prevremeno otplaćuje

Efektivna kamatna stopa 8.51% godišnje
Iznos kamate u periodu otplate kredita EUR 278.473,73
Naknada u korist korisnika kreditaza uspešan završetak projekta EUR 200.000 tj. 20% od iznosa kredita,
EBRD plaća direktno klijentu

Realna kamatna stopa po prijemu naknade za završetak projekta EURIBOR 3M + 1.45% godišnje


Kontakt :

Tatjana Milijancevic
PR Expert
Société Générale Banka Srbija
Communication department
Zorana Đinđića Boulevard 50, 11 000 Belgrade, Serbia
Tel. +381 (0)11 22 21 250,  mob. +381 (0)63 104 88 27
Fax.+381 (0)11 31 32 885
tatjana.milijancevic@socgen.com
www.societegenerale.rs

Komentari

Milomir Dimitrijevic
10 02 2014
Postovani,
Da li Srpska Firma koja uvozi uredjaje PV kontrolere koji smanjuju potrosnju el. energije priblizno 15% moze dobiti stimulativne kredite koji su namenjeni energetskoj efikasnosti kao i da li investitori koji bi taj uredjaj kupilimogu ostvariti takve kredite.

nasi potencijalni kupci su gradjanstvo , privatna i drzvna preduzeca kao i lokalne samouprave

U nadi da cete na moje pitanje pozitivno i brzo odgovoriti i da cemo u buduce uspesno sardjivati

Srdacno vas pozdravljam
 
Negoslav
14 03 2012
Ovo je ustvari ideja da kredit bude beskamatni. Zanimljivo bi bilo da se obezbedi za domacinstva. Industrija i energetska efikasnost ne idu bas pod ruku ovde kod nas. Ako zanemarimo pitanje Koja industrija?
 

Vaš komentar