U fermentatoru se pod zaštitom od vazduha i svetlosti putem vrenja organskih materija dobija biogas. Za proces vrenja u fermentatoru je neophodna temperatura između 30°C i 50 °C.
Zato je grejna cev RAUGEO PLUS Bio koja se postavlja direktno u biomasu ili u zid fermentatora idealna za grejanje fermentatora kako bi se bakterija baš dobro osećale i proizvodile znatne količine biogasa.

REHAU grejanje putem fermentatora nudi sledeće prednosti:
 • Jednostavna i brza montaža kompletnog grejnog sistema
 • Difuziona barijera za sprečavanje unosa ugljovodonika
 • Povoljno ponašanje starenja pri temperaturama do 90°C
 • Visoka postojanost na kiseline, temperature i pritisak
 • Trajno niski gubici pritiska tokom celokupnog veka trajanja
Karakteristike
 • Bez mikrobiološke korozije (MIC) kao kod nerđajućeg čelika
 • Potiskivanje stvaranja biofilma zbog glatkih površina cevi
 • Toksikološki i fiziološki bezbedno
 • Nepostojanje potreba za spojnicama
 • UV-stabilno zbog sivog zaštitnog premaza
 • Radne temperature: -40°C do +95°C
 • Postojanost na pritisak
 • Postojanost na oticanje
 • Nerđajuće
Sistemske komponente
 • RAUGEO Plus Bio
 • Sistem za učvršćivanje grejanja putem fermentatora
 • Multi-zaptivna flanša (V4A)
 • Razdelnik (V4A)
 • Medium za prenos toplote

Rehau d.o.o.

Batajnički drum 283 E, Beograd

www.rehau.rs

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar