BACS i EPBD (EN15232)

Evropska Unija formirala je EN15232 direktiva čijom primenom se, između ostalog, definiše koliki je uticaj BACS-a na opštu ocenu energetskog bilansa objekta. BACS - Building Management and Control Systems

 

Energetska performansa zgrade ili Energy Performance of Building odnosi se na energiju potrebnu za podmirivanje svakodnevnih potreba za energijom koje odstupaju od standardom definisanih potreba zgrade tog tipa, a odnosi se na termalnu i električnu energiju za:

 • grejanje
 • zagrevanje tople sanitarne vode
 • hlađenje
 • ventilaciju
 • osvetljenje
 • prateće i pomoćne potrebe

Potencijal sistema automatizacije

Tabela 1. Kategorizacija sistema u zgradama prema potencijalu energetske efikasnosti

  Kategorija Mere optimizacije Potencijal uštede [%] Amortizacija [godima]
 

Automatizacija

(Building Automation)

 • Implementacija i podešavanje funkcija za optimizaciju
 • Optimizacija tokom eksploatacija
  • efikasno korišćenje BACS-a i analiza slabih tačaka
  • upravljanje potrošnje energije u realnom vremenu
5-30 0-5
  Tehničke instalacije
 • HVAC, osvetljenje
 • Motori, aktuatori
 • Agregati
10-60 2-10
  Konstrukcija i gradnja
 • Izolacija, prozori
 • Termički mostovi, fizika kontrukcije
>50 10-60

 

Tabela 2. Potencijalna ušteda adekvatnom primenom sistema automatizacije u različitim tipovima zgrada

Vrsta objekta Ušteda termalne energije [%] Ušteda električne energije [%]
Hoteli 32 10
Obrazovne institucije 20 14
Bolnice 14 4
Restorani 32 8
Šoping centri 40 9
Kancelarije 30 13
Stambeni objekti 19 8

 

SIEMENS Desigo TRA - Total Room Automation

DESIGO je simensov program modularnih i programabilnih BACS uređaja kojim se pokriva kompletan spektar funkcija u modernim zgradama u pogledu konfora i efikasnog gazdovanja energijom. Sistemska rešenja za praćenja trendova, istorije alarma, vremenskih i kalendarskih funkcija u kombinaciji sa sofisticiranim upravljačkim funkcijama čine DESIGO sistem svestranim sredstvom za upravljanje zgrada odnosno Building Management.

DESIGO V5 je proširenje postojećeg DESIGO programa i odnosi se na automatizaciju na nivou zasebnih jedinica zgrade odnosno soba i kancelarija. DESIGO V5 omogućuje kompletnu integraciju sistema upravljanja grejanja, hlađenja, ventilacije, osvetljenja i zasenjavanja u jedinstveni sistem upravljanja ili TRA - Total Room Automation. Kao rezultat totalne integracije postiže se tačna temperatura, perfektni uslovi osvetljenja i odličan kvalitet vazduha uz optimalno korišćenje energije, niske troškove i manju emisliju CO2.

DESIGO TRA arhitektura

TRA koncept

Koncept TRA zasnovan je pre svega na predefinisanim rešenjima za integraciju i automatizaciju. Hiljade DESIGO instalacija kao i višegodišnja iskustva inženjera pretočena su u biblioteku gotovoh rešenja. Biblioteka sadrži preko 200 testiranih i dokumentovanih aplikacija i pruža vrlo efikasan inženjering i Plug&Play puštanje u rad. TRA je modularan i programabilan sistem tako da je moguće krojiti rešanja po meri bilo da se aplikacija pravi od nule ili se modifikuje postojeća aplikacija.

 

TRA topologija

TRA sistem u užem smislu čini kontroler PXC3 - Room Automation Station i RoomOptiControl biblioteka aplikacija. Ovaj kontroler izvršava sve funkcije definisane TRA aplikacijom i može se koristiti za objekte sa sofisticiranim zahtevima u pogledu funkcionalnosti i fleksibilnosti. Preko ulaznih i izlaznih modula prima komande i prosleđuje upravljanja na izvršne komponente. 

Može se korisiti kao TRA rešenje za jednu prostoriju ili više (do 16 u zavisnosti od modela i aplikacije). Opremeljen je sa:

 • dva mrežna priključka za IP i BACnet komunikaciju, 
 • DALI priključkom za povezivanje do 64 prigučnice
 • PL-link priključkom za povezivanje do 16 KNX uređaja ili više ako se koristi eksterno napajanje
 • USB priključkom za programiranje
 • prikjučkom za povezivanje I/O modula

PL-Link ima dvojaku funkciju:

 • prikjučivanje KNX uređaja bilo kog proizvođača uz parametrisanje preko ETS softvera
 • priključivanje SIEMENS GAMMA PL-Link uređaja koji ne moraju da se programiraju jer su već deo programa predefinisane aplikacije

 

PXC3 - Room Controller TRA 

 

Desigo RoomOptiControl

RoomOptiControl je funkcija koja na jednostavan način korisniku prikazuje da li sistem radi u optimalnom režimu u odnosu na potrebe, konfor i energetsku efikasnost. RoomOptiControl prati i identifikuje neželjenu potrošnju energije i sličica lista na sobnom multifunkcijskom displeju postaje crvene boje ako sistem nije u optimalnom režimu. Ideja ove funkcije je da se korisniku omogući aktivno učešće u energetski efikasnom radu sistema bez bilokakvog predznanja. Dovoljno je da korisnik kada primeti da je sličica lista crvene boje, klikne sličicu i sistem se vraća u optimalni režim rada, a sličica postaje zelene boje.

Ova mogućnost detekcije energetski efikasnog rada sistema rezultat je povezivanja multidisciplinarnih sistema upravljanja i razmene podataka na nivou celog objekta.

 

 

Direktivom EN15232 definisane su klase energetskih performansi gde su individulalna kontrola grejanja i hlađenja u sobama, kao i kontrola osvetljenja i ventilacije integralni deo A, B i C klase. SIEMENS sa TRA-Total Room Integration konceptom može da odgovori svim zahtevima EN15232 direktive pa i više od toga. Veliku fleksibilnost u radu omogućuje podrška otvorenih komunikacionih standarda: BACnet, Ethernet, KNX/EIB, LON, EnOcean i DALI.

 

Za grejanje.com pripremio

Milan Jovanović dipl.inž.maš.

Izvori:

The impact of Building Automation onEnergy Efficiency

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDISATION

Desigo Total Room Automation

Oficijalni sajt SIEMENS Building Technologies

Siemens d.o.o. Beograd

Omladinskih brigada 21, Beograd

www.siemens.rs

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar