Photovoltaic = Solarna enerija

Solarni kolektori  Wicona

 

Po prvi put se u Švedskoj grade stambene kuće sa već integrisanim solarnim ćelijama. Projekat su izvele kompanije "JM Bostad" i "Birka Energi", koje su zajedno razvile rešenja za ovaj inovativni projekat.

Jedinstveno za ovaj projekat je to da solarne ćelije ne samo da proizvode električnu energiju, već daju specifičan arhitektonski izraz građevini. Budući da je sistem morao ispuniti zahteve u pogledu energetskog kapaciteta, WICTEC je bio rešenje koje zadovoljava sve kriterijume. Kao isporučilac integrisanih solarnih ćelija na projektu "Mont Cenis" u južnoj Namačkoj (10.000 kvm) i na najvećem skandinavskom projektu "Trondhajm" u Norveškoj HYDRO se popeo na sam vrh  znanja u oblasti integrisanja solarnih fasada i krovova.

Sistem obezbeđuje odvođenje vode i ventilaciju, povezivanje kablova kroz profile, specijalno zaptivanje štiti od vlage i vode i pritom omogućava da se svaki od panela može ukloniti bez pojavi bilo kakve disfunkcionalnosti ostalih panela.

SOLARNA ENERGIJA JE DOBROBIT - HYDRO PRUŽA REŠENJE

Presek fasade sa solarnim kolektorima

Izometrijski prikaz i poprečni presek sistema profila

Hydro Building Systems d.o.o.

Bul dr Zorana Đinđića 105/4, Beograd

www.wicona.at

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar