Prilikom snabdevanja objekata toplotnom energijom, bilo daljinskim sistemima ili iz kotlarnice, neophodan je cevovod sa trajnom i sigurnom toplotnom izolacijom i tehnikom spajanja, kako bi se smanjili toplotni gubici. INSULPEX medijumska cev je izrađena od visoko efikasnog polimernog materijala PE-Xa. Uštedite energiju koristeći INSULPEX .
Predizolovana cev REHAU

INSULPEX - sa sigurnošću više toplote INSULPEX cev za grejanje

 • Optimalna toplotna izolacija Lamda, 0,024 W/mK
 • Za maksimalne temperature do +95°C i za maksimalan pritisak do 10 bara
 • Fleksibilno polaganje cevi iz kotura
 • Brza i jeftina montaža
 • Nema pojave korozije i inkrustacije
 • Kompletan program fazonskih komada i dodatnog pribora
 • Jedinstvena tehnika spajanja sa pokretnom navlakom

Svojstva

 • Dimenzije od 20 do 160 mm
 • Mogućnost isporuke UNO (jednostrukih) i DUO (dvostrukih) cevi za razvod i povrat
 • Medijumska cev sa difuzionom kiseoničnom barijerom u crvenoj boji
 • Izolacioni sloj je od poliuretanske pene i nepropustan za vodu
 • Mali radijusi savijanja, male sile savijanja
 • Individualna isporuka u skladu sa zahtevima naručioca
 • Univerzalni mufovi redukuju broj različitih građevinskih elemenata na gradilištu
 • Pogodne za primenu u postupcima bušenja sa ispiranjem i uvlačenjem

Mogućnosti primene

 • Daljinsko snabdevanje toplotnom energijom
 • Snabdevanje pitkom i toplom potrošnom vodom
 • U industriji i rashladnim postrojenjima
 • Postrojenja sa bio-masom i bio-gasom
 • Grejanje saobraćajnica i slobodnih površina
 • Sistemi za korišćenje toplote tla (RAUGEO)
 • Bazenska tehnika
PDF - tehnički prospekt INSULPEX cev za grejanje[9 MB]

Rehau d.o.o.

Batajnički drum 283 E, Beograd

www.rehau.rs