Gasovi mogu prouzrokovati mnoge probleme u instalacijama grejanja i hlađenja – koroziju, prljavštinu, buku, probleme u cirkulaciji i smanjenje toplotne razmene. Od kuda gasovi u vodi?

Vazduh čini najveći deo gasne proporcije ali imamo i CO2, CH4, H2 i ostale gasove. Za vreme prvog punjenja instalacije, voda absorbuje vazduh iz atmosfere (78% N2, 21% O2, i 1% ostalih gasova). Približno 22,1ml/l vazduha i mala količina CO2 ulazi u instalaciju u rastvorenom obliku. Vazduh može ući u instalaciju i kroz plastične i gumene materijale (difuzija) i usled negativnog pritiska.

N2. Azot je inertan gas i njegova rastvorljivost se povećava vremenom i može dostići i preko 40ml/l vode. Ovo premašuje rastvrljivost u vodi za vreme zagrevanja. Posledica: slobodni mehurići azota. Dokazano je da je azot glavni klasični vazdušni problem.

O2. Kiseonik je vrlo reaktivan gas. U sistemima sa visokom proporcijom čeličnih delova, sadržaj kiseonika se nakon nekoliko časova posle punjenja instalacije smanjuje sa 7,8 na 0,07m/l. Posledica: korozija

Problemi sa vazduhom u instalaciji su ilustrovani na sledećem dijagramu. Dok azot stvara probeme sa mehurićima, kiseonik prouzrokuje koroziju.

gasovi u sistemu grejanja pri punjenju instalacije

OŠTEĆENJA

 • Korozija uništava materijale. S jedne strane, rezultat je depozit rđe a sa druge strane erozija koja je prouzrokovana delićima rđe koji putuju sa vodom kroz instalaciju. Posledice:
  • curenje cevi
  • začepjenja u instalaciji (kontroni ventili, pumpe)
  • smanjenje toplotne razmene
 • Cirkulacioni problemi. Slobodni mehurići utiču na smanjenje cirkulacije. Posledice:
  • smanjenje perfomansi pa čak i kvar pumpe
  • nepredvidivo ponašanje kontrolnih ventila
 • Buka. Slobodni gasovi utiču na buku. Posledice:
  • buka se prenosi kroz instalaciju
  • grgotanje radijatora na višim spratovima

Korozija instalacija

SIMPTOMI

Gasovi se mogu pojaviti u vodi kao slobodni mehurići ili u rastopljenom obliku. Henrijev zakon objašnjava rastvorljivost. Prezasićenost gasa je iznad Henrijevih krivi. Ovde, rastvoreni gasovi izlaze iz jedinjenja kao mehurići. U slučaju nezasićenosti, svi gasovi su restvoreni.

akumulacija gasova

Akumuacija vazduha na višim spratovima u vodi koja miruje

Za vreme punjenja instalacije, lagani vazduh se podiže prema vrhu. Ako odzračivanje nije pravilno obavljeno, vazduh se skuplja na višim tačkama. Pod pritiskom , vazduh može ponovo da se rastopi u vodi. Rezultat je prezasićenost. Tokom zagrevanja rastvorljivost u vodi opada i mehurići koji su stvoreni ranije putuju zajedno sa vodom

mehurici gasa

Mehurići gasa u vodi koja cirkuliše

U većini slučajeva, brzina vode u cevima je veća nego brzina mehurića. Zato je izdvajanje jedino moguće specijalnim uređajima koji mogu da uhvate ove mehuriće

mikro mehurici

Mikro mehurići su ekstremno mali i pojavljuju se u velikom broju

Oni se jedva mogu videti golim okom. Voda postaje mlečno bela. Oni putuju zajedno sa vodom, tako da je njihovo izdvajanje moguće samo posebnim uređajima. Veći mehurovi “rastu“ ako postoji prisustvo švrstih čestica. Tendencija da se lepe za površinu čini proces separacije otežanim i povećava rizik od korozije.

rastvoreni gasovi

Rastvoreni gasovi su nevidljivi

Molekuli gasa su okruženi molekuima vode u takvoj količini da je njihovo izdvajanje moguće smanjenjem pritiska ili povećanjem temperature. Zbog promene pritiska i temperature u instalaciji, rastvoreni gasovi mogu da pređu u mehuriće

Rastvorljivost gasova

EFEKTIVNA ZAŠTITA

Automatsko odvazdusavanje

Automatske odzrake

Automatski izbacuju akumulisane gasove napolje iz instalacije. Voda mora da miruje inače mehurići će putovati sa vodom. Zato automatski odzrake nisu pogodne za “radno“ odzračivanje. Njihova prevashodna primena je prilikom punjenja instalacije

 

Separatori vazduha

Klasični separatori vazduha smanjuju brzinu vode. Postojeći mehurići se penju ka vrhu komore i bivaju izbačeni napolje. Efikasnost ovih separatora je mala i može biti poboljšana ukoliko postoji neka pregrada

Separacija mikro mehurica

Separatori mikro mehurića

Su dizajnirani u veoma kompaktnom obliku. Pogodni su za “radnu“ separaciju (kada pumpa radi). Različiti principi separacije moraju biti kombinovani za povećanje efikasnosti:

 • Smanjenje brzine
 • Rast mehurića
 • Spajenje više mehurića
Degazatori

Degazatori

Uklanjaju rastopljene gasove iz vode za vreme rada instalacije. Principijalno, postoje dva tipa degazatora:

 • termički viša temperatura smanjuje rastvorjljivost
 • pritisni manji pritisak smanjuje rastvorljivost

Princip rada pritisnih degazatora:

 1. uzmu izorak gasom zasićene vode iz instalacije i smanje pritisak, rastopljeni gasovi izlaze iz jedinjenja u formi mikro mehurića
 2. izbacuju mikro mehuriće napolje
 3. ubacuju gasom osiromašenu vodu nazad u sistem


IZBOR REŠENJA SEPARACIJE

Odzačivanje i degazacija su obavezne komponente modernih instalacija. Samo pravilno odzračivanje prilikom punjenja instalacije i efektivna degazacija za vreme rada sistema garantuje dobre radne uslove. Pravilan izbor uređaja za odzračivanje i degazaciju mora se uraditi na osnovu karakteristika automatskih odzraka, separatora i degazatora.

Izbor resenja separacije


Pritisni degazatori ili separatori mikro mehurića?

PSD smanjuju pritisak ispod atmosferskog i pri tome koriste pumpu. Rastvoreni gasovi izlaze iz jedinjenja u formi mikro mehurića koji onda mogu biti izbačeni u atmosferu. Degazacija je nezavisna od parametara sistema i ima univerzalnu pripremu. Separatori mikro mehurića su pasivni uređaji. Oni mogu da izbace mehuriće koji već postoje u sistemu. Idealno mesto za njih je mesto sa niskim pritiskom ili visokom temperaturom. Na tim mestima mehurići se stvaraju sami. Ako povećamo statičku visinu HB gasovi praktično ostaju u rastopjenoj formi i ne moguse efikasno izdvojiti.

Pritisni degazatori ili separatori mikro mehurića


Automtske odzrake kao separatori?

Preporučujemo: Automatske odzrake za vreme početnog punjenja instalacije
Ručno odzračivanje je teško i , posebno u složenim instalacijama, nepreporučljivo. Suviše mnogo zaostalih vazdušnih čepova ostaje u instalaciji. Automatske odzrake koje su postavjene na najvišim tačkama instalacije osiguravaju efikasno početno odzračivanje. To je veoma bitno zbog sledećih stvari:

 • zaostali vazdušni čepovi su rastopljeni i za vreme rada instalacije cirkulišu kroz sistem. Za vreme zagrevanja oni mogu biti izdvojeni u formi mikro mehurića
 • zaostali vazdušni čepovi mogu da prekinu citkulaciju vode

Ne preporučujemo: Automatske odzrake za radnu separaciju
Automatske odzrake su projektovane da akumulišu gasove i da ih izbacuju. Međutim oni ne mogu da izdvajaju mehuriće kroz vodu koja cirkuliše i zato se automatske odzrake upotrebljavaju samo za početno odzračivanje za vreme punjenja instalacije.

Preporučujemo: Separatore za radno odzračivanje

 1. Mehurići zaostaju u protoku vode, najgore rešenje
 2. Samo nekoliko mehurića pronađe put do automatske odzrake. Separacija je slaba i odgovarajuća samo ako je d/D~1 i w ≤ 0,5m/s
 3. Zbog turbuencije na kolenu samo nekoiko mehurića ulazi u automatsku odzraku
 4. Separator je potpuno protočan. Gasovi se izdvajaju iz vode i izlaze napolje

Separatori su idealno rešenje za dinamičko odzračivanje instalacija. Automatski odzračni ventili moraju biti ugrađeni na najvišem mjestu, i korisni su uglavnom samo pri prvom punjenju i nadopunjavanju instalacije u statičkim uslovma (kad pumpa ne radi)

 

Ne preporučujemo: Degazator u kombinaciji sa separatorom mikro mehurića

Preporučujemo: Kao najbolja kombinacija, automatske odzrake za početno punjenje i separatori ili degazatori za radno izdvajanje gasa


AUTOMATSKE ODZRAKE

 

Primena:

 • Odzračivanje za vreme početnog punjenja instalacije na višim tačkama instalacije
 • Odzračivanje na radijatorima (samo za male sisteme, ZUPW10, kada se radijator ponaša kao separator)

Postavljanje: na vrhu razvoda i povrata

Osobine:

 • kompaktni su
 • imaju stabilan plovak u velikoj komori. Prljavština i voda su daleko od preciznog ventila čak kad je sistem sa visokim pritiskom
 • imaju perforiranu ploču da bi zaštitili povak od turbulencije
 • velike konekcije, ≥ DN15


SEPARATORI MIKRO MEHURIĆA

Primena: kontinualna degazacija u instalacijama grejanja i hlađenja. Njihova primena limitirana je statičkom visinom.

Postavljanje: Grejanje: centralno u protoku, odmah posle bojlera

Hlađenje: na toplom povratu prema čileru


VENTO DEGAZATOR

Primena: univerzalna primena u instalacijama grejanja i hlađenja kapaciteta do 200m3

Vento degazator

Postavljanje: na povratnoj cevi

Prednosti: Uređaj sa pumpom i mikroprocerskom kontrolom. Moguće povezivanje sa dopunom instalacije

 

Za grejenje.com pripremio: IMI International d.o.o. Srbija

IMI International d.o.o.

Milutina Milankovića 1-b, Beograd

www.imi-international.rs

Komentari

Željko Stanojević
29 06 2019
Poštovanje,
Kako mogu da uradim odzračivanje sistema bez ovog automatskog odzračivača na solarnom panelu tj. na krovu, znači da odzračim direktno na sistemu? Nema nigdje odzrake na sistemu, da li može preko jednog od sigurnosnih ventila, pošto ima dva, jedan na ulazu hladne vode u bojler, a drugi ispod ekspanzione boce.

Hvala puno.
Srdačan pozdrav.
 
zbunjen
01 10 2016
kod mene je problem što curi voda na automatskoj odzraci kada pustim vodu u sistem.. automatska odzraka je nova.
 
negoslav
27 10 2010
Svaka cast na predivno objasnjenju koje nigde nisam mogao da pronadjem. Hvala Pozdrav
 

Vaš komentar