Solarna priprema potošne tople vode (1)

Određivanje broja kolektora

Detaljni proračun:

 • AKoll: kolektorska površina (površina okna)
 • Kaus: korekcioni faktor vezan za orjentaciju (tabela)
 • SD: solarna pokrivenost
 • SN: kapacitivni faktor solarnog sistema
 • QV: potrebna energija
 • QE: solarno zračenje po m²

 

Solarna priprema potošne tople vode (2)

Određivanje broja kolektora

Korekcioni koeficijenti za orijentaciju i inklinaciju za područje Nemačke

Solarna priprema potošne tople vode (3)

Određivanje broja kolektora

Pravilo palca (Germany):

Porodične kuće:

60% solarna pokrivenost
1 – 1.5 m² pločastog kolektora op osobi


0.8 m² vakuumskog kolektora po osobi

 

Veliki potrošači kao apartmani:

50% solarna pokrivenost
1 m² kolektorske površine za 50l/dan tople vode
25% solarna pokrivenost
0.5 m² kolektorske površine za 50l/dan tople vode

 

Solarna priprema potošne tople vode (4)

Primer određivanje broja solarnih kolektora

 • stanje: 5 osoba
 • Solarna pokrivenost: 60%
 • Kapacitivni faktor: 30% (40% VTK)
 • zračenje: 1100 kWh/m²a
 • (Jug Slovenije)
 • Kaus= 0,94

200 l/d = 2964 kWh/a

 

VFK pločasti kolektori:

 • Detaljna kalkulacija: AKoll= 5,07 m²
 • Princip palca: AKoll= 5 m²

VTK vakuumski kolektori:

 • Detaljna kalkulacija : AKoll= 3,8 m²
 • Princip palca : AKoll= 4 m²

Za porodične kuće i kuće na sprat adekvatno je koristiti pravilo palca.

 

Solarna priprema potošne tople vode (5)

Određivanje broja solarnih kolektora – razlika južna i severna strana

 • stanje: 5 osoba
 • 60% solarna pokrivenost
 • 30% kapacitivni faktor
 • Pločasti kolektori
 • Korekcioni koef.: 0,94

200 l/d = 2964 kWh/a

 

Sever Francuske: QE= 1100kWh/m²a

 • AKoll = 5,07 m²
 • 3 kolektora

Jug Francuske: QE = 1500 kWh/m²a

 • AKoll = 3,72 m²
 • 2 kolektora

Razlika prilikom promene severne i južne strane prouzrokuje promenu površine kolektora a nekada dovodi i do promene broja kolektora.

Solarna priprema potrošne tople vode (6)

Određivanje broja kolektora (Germany)

Primer:

 • 4 osobe
 • 300l rezervoar
 • 60 % solarna pokrivenost
 • Orijentacija Jug
 • Inklinacija 30°/45°
 • 3 pločasta kolektora

 

 

Solarna priprema potošne tople vode (7)

Dimenzionisanje rezervoara

German PLI:

Za solarnu pokrivenost od 60% potreban je solarni rezervoar zapremine dovoljne za 1.5 do 2 puta dnevno korišćenje tople vode, ali minimum 50 l/m² kolektorske površine.

Komentari

eqrem kryeziu
02 10 2013
Nama treba da znamo dali postoi neki tabele za solarne pokrivenost za razlicite zemlje( za svaku derzave )
hfala za vas pomoq

 
Grejanje.com
22 05 2013
Preporucujemo Vam sledeci clanak: Solarni sistem auroSTEP za zagrevanje PTV (Drain back)

http://www.grejanje.com/strana.php?pID=7
 
Vojo orlovic
21 05 2013
Koliko mi sun.kolektora treba za grejanje bazena dimenzije 16x5x1,6m
 
dusan matijevic
23 12 2012
sta se desava kad se voda ne trosi danima dali dolazi do kuvanja
 

Vaš komentar