Idealna kombinacija

Vaillantov kondenzacioni kotao auroCOMPACT na najužem prostoru ujedinjuje prednosti gasnog uređaja  za grejanje sa kondenzacionom tehnologijom i solarno zagrevanje potrošne tople vode sa tehnologijom  slojevitog (laminarnog rezervoara). Naime, zahvaljujući integrisanom solarnom izmenjivaču, solarnoj pumpi i solarnoj automatici, kotao auroCOMPACT moguće je kombinovati sa solarnim kolektorima za zagrevanje potrošne tople vode.

Sistem auroCOMPACT kompletna je centrala sa svim sigurnosnim i radnim elementima i pruža maksimalnu udobnost tople vode, visoki stepen iskorišćenosti na grejanju, niske troškove montaže, fleksibilno instaliranjei jednostavno korišćenje.

 

Uverljiva kondenzaciona tehnologija

Zahvaljujući kondenzacionoj tehnologiji, termo-kompaktnom modulu, promenjivom broju obrtaja ventilatora i modulacionom gorioniku sa potpunim predmešanjem, sistem auroCOMPACT radi potpuno ekološki sa niskom emisijom štetnih gasova(< 20 mg/kWh) i sa visokim stepenom iskorišćenosti od 110% .

 

Udobnost tople vode

Tehnologija slojevitog (laminarnog) rezervoara osiguraće maksimalni komfor tople vode u najkraćem mogućem vremenu koristeći pri tome takođe i kondenzacioni efekat zahvaljujući Aqua-kondens sistemu(„AKS“). U 150 litarskom laminarnom rezervoaru uronjen je solarni izmenjivač zahvaljujući kojem se auroCOMPACT može direktno povezati sa solarnim kolektorima. Na taj način rezervoar se može zagrejati direktno (putem sopstvenog izmenjivača) ili indirektno putem solarne energije. Prateći zadatu temperaturu rezervoara, elektronikaće uključiti pumpu u solarnom krugučim se pojavi potreba pa će se na taj način primljena energija sunca preneti na sanitarnu vodu.

 

Područje primene

Zbog svoje kompaktnosti i malih dimenzija i težine, sistem auroCOMPACT je idealan za krovne centrale i za korisnike koji zbog nedostatka prostora dosada nisu mogli koristiti solarni sistem. Atraktivnim ga takođe čini i povoljna cena za sistem jer su sve komponente već integrisane, počevši od gasnog uređaja za grejanje sa kondenzacionom tehnologijom, preko rezervoara zapremine 150 l,solarne pumpe, termostatskogmešnog ventila, uređaja za ograničavanje protoka i solarne automatike.  Za korisnika proizlazi dodatna pogodnost u pogledu cene montaže jer uređaj zahteva mali angažman instalatera.

 

auroCOMPACT u nekoliko reči:

 • gasni kondenzacioni uređaj (19 kW) i 150 litarski laminarni rezervoar u jednoj jedinici
 • solarna priprema potrošne tople vode zahvaljujući integrisanom solarnom izmenjivaču
 • visoki komfor tople vode (do 4 osobe)
 • mali troškovi instalacije budući da je pripremljen za montažu: pumpe, ekspanzione posude, sigurnosni ventili, preklopni ventil, termostatski mešni ventil
 • DIA sistem
 • Aqua-kondens sistem “AKS”
 • visoki stepen iskorišćenosti: 110%
 • niska emisija štetnih gasova < 20mg/kWh
 • integrisani solarni regulator
 • minimalna konstrukciona visina: 1,70 m
 • minimalna površina postavljanja < 0,5m2
 • dimovodni pribor za svaki ugradbeni položaj
 • preporučuje se korišćenje pločastog solarnog kolektora auroTHERM VFK 900 površine 2m2

Tehničke karakteristike

Komentari

Nebojša Mišić
03 04 2012
U zavisnosti od snage, auroCOMPACT košta od 300.000 do 370.000 dinara. Dimovod i priključni elementi se naručuju posebno.
 
Grejanje.Com
27 03 2012
"Citat:visoki stepen iskorišćenosti: 110%"

110% predstavlja odnos ulozene energije sagorevanjem gasa u odnosu na efekat grejanja ostvaren kondenzacijom i oslobadjanja energije zarobljene u procesu prelaska iz tecnog u gasovito stanje.
Vise informacija mozete videti u tekstu koji je dostavio Vaillant:
Kondenzacioni kotlovi - karakteristike i principi rada
 
Predrag
27 03 2012
Koliko kosta ovaj sistem i da li se sa uredjajem isporucuje dimovod i prikljucni elementi (u dokumentaciji je navedeno 3/4" da su svi prikljucni spojevi) .
 
ZASto
23 03 2012
Da li se, kojim slučajem, auroCOMPACT kotlovi dobijaju na poklon, i uz to bez ikakvog ulaganja donose materijalnu korist?

Citat:visoki stepen iskorišćenosti: 110%
 

Vaš komentar