Tehnologija Vaillantovih toplotnih pumpi slična je tehnologiji jednog frižidera, ali sa obrnutim principom. U jednom kružnom procesu (Carnotov proces), toplota izvučena iz okoline (zemlja; vazduh) predaje se radnom mediju (gas R 407 C) koji se komprimuje i dovodi na viši temperaturni nivo. Na taj način se neprimetna toplota zemlje ili vazduha pretvara u korisnu energiju u svrhu grejanja. Proces rada toplotne pumpe može se podeliti u četiri osnovna koraka: 1. u isparivaču se radnom mediju, gas R 407 C, dovodi toplota zemlje ili vazduha, gas se zagreva na 3 do 7 ºC, isparava i prelazi iz tečnog u gasovito agregatno stanje.

2. radni medij se potom komprimuje u kompresoru usled čega mu raste pritisak, a sa porastom pritiska i temperatura (65ºC). Za taj proces potrebno je 25% dodatne (električne) energije.

3. toplotna energija dobijena komprimovanjem radnog medija direktno se prosleđuje polaznom vodu našeg sistema grejanja. Radni medij se na taj način pothlađuje, kondenzuje i pretvara u tečno agregatno stanje.

4. putem dekomprimovanja radnog medija u ekspanzionom ventilu, usled naglog pada pritiska, radni medij se ponovo znatno pothlađuje tako da je ponovo u stanju da primi toplotu iz okoline.

Kao posebnost Vaillantovih toplotnih pumpi treba navesti interni predgrejač/pothlađivač koji se sa jedne strane koristi za predgrevanje radnog medija (gas R 407 C) pre ulaska u kompresor (za 100% isparavanje) i sa druge strane za njegovo pothlađivanje između kondenzatora i ekspanzionog ventila.

 

Tehničke karakteristike

Komentari

Sinisa
18 09 2016
Koliko kvadrata moze jedna toplotna pumpa da zagrava dali moze da zadovoljava kao jedna Pec na cvrsta goriva od 60Kw
 

Vaš komentar