Indeks Energetske Efikasnosti (EEI) je presudan faktor

Autori:
Dipl.-Ing. Ingo Fabricius, representative for associations and regulations at WILO SE (Dortmund)
Dipl.-Phys. Markus Teepe, representative for associations and regulations at WILO SE (Dortmund)

Više od 90% (podatak iz 2009.godine) cirkulacionih pumpi sa vlažnim rotorom za grejanje i klimatizaciju, koje su danas dostupne na tržištu, uskoro neće smeti da budu u prometu.

Razlog za to je stupanje na snagu odredbe o cirkulacionim pumpama sa vlažnim rotorom u okviru Evropske ErP Direktive1. Fokus je na indeksu energetske efikasnosti EEI kao kriterijumu ocenjivanja cirkulacionih pumpi. Od 2013.godine, novi propisi će, u tri faze implementacije Direktive, postavljati sve strožije zahteve vezane za energetsku efikasnost pumpi sa vlažnim rotorom širom Evrope. U ovom članku, Wilo SE, specijalisti za pumpnu tehniku, detaljno će objasniti nove zahteve vezane za energetsku efikasnost. Kao deo ErP Direktive, EU Komisija je 2009. definisala minimalne zahteve za energetsku efikasnost cirkulacionih pumpi sa vlažnim rotorom koji će postepeno obezbediti smanjenje potrošnje električne energije novih cirkulacionih pumpi koje će se naći u prodaji od 2013.godine.

Buduće granične vrednosti biće strožije od trenutnih koje propisuje energetska klasa A za cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom. Osnova za procenu koji će model cirkulacione pumpe biti dozvoljen za korišćenje u budućnosti je ono što se naziva Indeks Energetske Efikasnosti (EEI). Indeks će biti određen od strane proizvođača pumpi, korišćenjem metoda proračuna koji je definisan Odredbom Komisije (EZ) 641/2009 (pogledati INFOBOX). Potrošnja električne energije cirkulacione pumpe se određuje na osnovu preuzete snage, i ta potrošnja se dalje posmatra u odnosu na referentnu cirkulacionu pumpu sa istim hidrauličkim učinkom.

Implementacija Direktive ErP će se vršiti u tri koraka.


Od Januara 2013.godine, granična vrednost EEI za pumpe sa vlažnim rotorom koje su instalirane van kotla (“samostalne”-eksterne pumpe) biće manja ili jednaka 0.27. Klase energetske efikasnosti koje se trenutno upotrebljavaju više neće postojati. Pumpe bi tada trebalo da budu efikasnije nego što to trenutno određuju minimalne vrednosti važeće klase A energetske efikasnosti. Zbog gore navedenog nalepnice sa klasifikacijom energetske efikasnosti biće zamenjene EEI oznakama na pumpama. Od Avgusta 2015.godine, granična vrednost EEI se spušta na 0.23 i odnosiće se i na pumpe sa vlažnim rotorom koje su instalirane u novomontirane kotlove i/ili u nove solarne sisteme (“integrisane” pumpe).

U poslednjoj fazi implementacije, koja će se primenjivati od 2020.godine, indeks energetske efikasnosti od 0.23 će se primeniti i na pumpe koje se budu menjale u postojećim kotlovima i klima uređajima (SLIKA 4). Pumpe za potrošnu toplu vodu su izuzetak. Referentna vrednost ("reper") za visoko efikasne pumpe sa ekstremno niskom potrošnjom energije je EEI od 0.20. Indeks energetske efikasnosti čini proporcionalno poređenje mogućim. Konvencionalne pumpe sa vlažnim rotorom bez regulacije broja obrtaja (neregulisane pumpe) i sa asinhronim motorima imaju EEI na nivou od 0.70 po novom metodu proračuna, a modeli ranijih generacija će delimično biti iznad te vrednosti.

Za standardne-opšteprimenjive elektronski regulisane modele pumpi, EEI vrednost je oko 0.50.
To znači da te pumpe troše oko 2,5 puta više električne energije nego visoko efikasni modeli pumpi koji su na nivou referentne vrednosti EEI (SLIKA 5).

Praktično sve standardne-opšteprimenjive pumpe, sve pumpe sa vlažnim rotorom sa ili bez regulacije broja obrtaja neće zadovoljiti zahteve nove EU Direktive i neće biti dozvoljen njihov promet na tržištu širom Evrope kada prva faza Direktive stupi na snagu početkom 2013.godine. Sve ovo znači da će se prosečna potrošnja električne energije novo prodatih pumpi sa vlažnim rotorom značajno smanjiti širom Evrope.

Značajan potencijal za uštedu energije u Nemačkoj i Evropi Potencijal uštede električne energije samo upotrebom visoko efikasnih pumpi za grejanje i klimatizaciju je značajan u odnosu na konvencionalne pumpe. EU Komisija je utvrdila da će 2020.godine, na teritoriji cele Evropske Unije, biti postignuta ušteda u potrošnji električne energije od 23 TWh godišnje, što je ekvivalentno količini električne energije proizvedene u šest srednje velikih termoelektrana. Visoko efikasne pumpe budućnosti dostupne već sada! Pomoću aktuelnih visoko efikasnih familija pumpi, Wilo-Stratos i Wilo-Stratos PICO, kompanija Wilo SE nudi kompletnu paletu proizvoda za različite zahteve u tehnici zgrada.

Ove pumpe već sada ispunjavaju stroga ograničenja propisana drugim korakom implementacije Direktive (ErP Direktiva) koji počinje da važi od avgusta 2015.godine. Čak je i Wilo-Stratos PICO, visoko efikasna pumpa sa vlažnim rotorom predstavljena 2009.godine, predviđena za kuće sa jednom ili dve porodice, izuzetno štedljiva. U poređenju sa neregulisanim pumpama (pumpama bez regulacije broja obrtaja), ona ostvaruje uštedu u potrošnji električne energije čak do 90%. (SLIKA 6). Zaključak Indeks Energetske Efikasnosti (EEI) će postati centralna, referentna tačka za projektante i investitore u budućnosti u pogledu kalkulacije potrošnje električne energije pumpi sa vlažnim rotorom.

Kao rezultat Odredbe EU koja stupa na snagu januara 2013.godine, prethodne klase energetske efikasnosti će postati nevažeće u ovoj proizvodnoj oblasti. Istovremeno će se obezbediti da se neefikasni "gutači energije" ne mogu plasirati na tržište širom Evrope.

Međutim, EEI može da se koristi i u svrhu razlikovanja odnosno diferenciranja unutar grupe proizvoda visoko efikasnih pumpi, jer posebno energetski efikasni modeli (EEI ≤ 0.20) se mogu izdvojiti pomoću ovog novog obavezujućeg kriterijuma.

Dodatne informacije: WILO SE, Nortkirchenstrasse 100, D-44263 Dortmund
Tel.: +49 (0) 2 31 / 41 02-0,
Fax: +49 (0) 2 31 / 41 02-7575
E-mail: wilo@wilo.com,
Internet: www.wilo.com ili

Wilo Beograd d.o.o.,
Mijačka 3,
11000 Beograd
Tel.: + 381 11 2851 273, +381 11 2851 275, +381 11 2851 278
E-mai: office@wilo.rs,
Internet: www.wilo.rs

Wilo Beograd d.o.o

Mijačka 3, Beograd

www.wilo.rs

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar