Energetska efikasnost prema EPBD

Rezidencijalni i poslovni objekti potroše preko 40% od ukupne energije koja se potroši u Evropi. Drugi deo energije potroši se na transport i potrebe industrije. Sa ciljem da se ispune ključni zahtevi regulativa o zaštiti životne sredine smanjujući pritom troškove energije čija je cena stalno u porastu, od presudnog je značaja da zgrade i sistemi regulisanja u njima budu projektovani tako da budu što efikasniji.

Evropska Unija ovlastila je Evropsko udruženje za standardizaciju „European Standardisation Committee“ (CEN) da napravi standarde u okviru EPBD direktive (Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/EG) sa ciljem da se standardizuju metode za proračun i uštedu energije. CEN je pripremio niz standarda kao što je EN 15232 kojim se određuje u kojoj meri automatizacija zgrade utiče na energetsku efikasnost i EN 15500 koji definiše standarde i kriterijume za energetsku efikasnost proizvoda i njihovu sertifikaciju.

Evropski standard za energetski učinak zgrada ili “The European Energy Performance of Buildings Directive“ (EPBD) opisuje norme koje moraju da se usvoje kako bi se poboljšala enegretska efikasnost zgrada kao obaveza naglašena Kjoto protokolom. Ove regulative zahtevaju dokaze o energetskoj efikasnosti u vidu testa i sertifikacije sistema i  opreme pri čemu ključnu ulogu imaju komponente i sistemi za upravljanje zgrada i kućne automatike. Komponente i sistemi automatizacije mogu se posmatrati kao „mozak“ zgrade i imaju za cilj da održe konforne uslove i kontrolišu potrošnju energije kako bi postigli što efikasnije funkcionisanje objekta.

Na ovaj način Evropski sistem kontrole kvaliteta za automatizaciju kuća i zgrada pomaže da se uspostavi jasan i fer proces uvođenja standarda, testiranja i sertifikacije.

Standard EN 15232

Standardom EN 15232 definisane su četiri klase efikasnosti upravljanja zgrada od A do D. Nakon što je u zgradu ili kuću implementiran sistem upravljanja određuje se kojoj klasi efikasnosti pripada. Potencijalna ušteda električne i toplotne energije može se sračunati za svaku klasu na osnovu tipa objekta i namene. Vrednosti energetske klase C uzimaju se kao referentne za upoređivanje dobijenih rezultata.

U tabeli ispod dat je prikaz razlika u potrošnji energije za tri tipa zgrada (poslovni prostor, škole i hoteli) u klasama efikasnosti A,B i D u odnosu na referentne vrednosti klase C. Na primer, korišćenjem klase A sistema može se uštedeti i do 30% toplotne energije potrebne za zagrevanje kancelarija.

 

Building Automation and Control (BAC) efficiency classes to EN 15232Faktor efikasnosti za troplotnu energijuFaktor efikasnosti za električnu energiju
  kancelarije škole hoteli kancelarije škole hoteli
A High energy performance building automation and control system (BACS) and technical building management (TBM) 0.70 0.80 0.68 0.87 0.86 0.90
B Advanced BACS and TBM 0.80 0.88 0.85 0.93 0.93 0.95
C Standard BACS 1 1 1 1 1 1
D Non energy efficient BACS 1.51 1.20 1.31 1.10 1.07 1.07

 

Eu.bac sertifikacija

Kao odgovor izazovima plasiranih od strane EPDB-a i zahtevima potrošača za što energetski efikasnijim objektima , vodeći snabdevači opreme za automatizaciju zgrada osnovali su asocijaciju  “the European Building Automation and Controls association” ili kraće eu.bac. Eu.bac asocijacija je nedavno objavila svoj plan sertifikacije komponenti za automatizaciju zgrada (eu.bacCert). Eu.bac je postavio još strožije kriterijume sertifikacije koji se pre svega odnose na preciznost upravljanja. Što je upravljanje preciznije to su i vrednosti upravljanih veličina bliže zadatim a to se direktno odražava na energetsku efikasnost. Tako na primer ako je u prostoriji temperatura niža za 1°C od zadate potrebna energija za zagrevanje je manja za oko 6% ali isto tako ako se temperatura kreće 1.5°C iznad i ispod zadate povećavaju se troškovi grejanja i do 9%. Imajući ovo u vidu eu.bac sertifikacija zahteva i do 30% preciznije kontrolere nego što je to predviđeno EPDB standardom.

Asocijacija smatra da se primarna potrošnja energije u zgradama može smanjiti do 25% uvođenjem sistema automatizacije. Prva verzija sertifikacionog plana odnosi se na kontrolere odgovorne za rad većih potrošača u zgradama:

  • radijatorsko grajanje
  • ventilator konvektori za grejanje/hlađenje
  • rashladna postrojenja
  • električni uređaji za grejanje

 

Izvor:

Za grejanj.com pripremio: Milan Jovanović dipl.inž.maš.

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar