Preko 90 % cirkulacionih pumpi sa vlažnim rotorom za grejanje i klimatizaciju, koje su danas dostupne na tržištu, uskoro neće više smeti da budu u prometu.
Razlog je stupanje na snagu odredbe o cirkulacionim pumpama koja se nalazi u okviru evropske Direktive o proizvodima koji koriste energiju. Širom EU-a se od 2013. godine postavljaju sve strožiji zahtevi za energetsku efikasnost pumpi sa vlažnim rotorom.

Trenutno je većina sistema za grejanje opremljena neregulisanim pumpama. Na taj način se nepotrebno troši električna energija, i to čak do deset puta više nego što je to slučaj sa najnovijom generacijom pumpi. Ubuduće će smeti da se koriste samo pumpe visoke efikasnosti kojima se postižu velike uštede. Ovime korist ima ne samo naša okolina, već i vlasnici i korisnici objekata kojima će računi za utrošenu električnu energiju biti znatno manji. Naravno, uštede je moguće postići odmah, jer je odgovarajuća pumpna tehnologija već raspoloživa u svim područjima primene. Dakle, promena sada u smeru najnovije generacije pumpi znači osigurati sebi budućnost, a isplati se i kratkotrajno!

Direktiva o proizvodima koji koriste energiju EuP će za pumpe sa vlažnim rotorom u ogromnoj meri značiti povlačenje iz prodaje trenutne ponude. Istovremeno će biti i masivni inovativni podsticaj za razvijanje novih, još efikasnijih pumpi. Jednom drugom odredbom se već od 2011. reguliše energetska efikasnost elektromotora. Njome su obuhvaćene i pumpe sa suvim rotorom. U ovom izdanju magazina HEnews saznajte šta te novine za tržište znače konkretno i kako da se pripremite za njih.
Regulisane Pumpe  Direktiva EU - WILO

Novi okvirni uslovi od 2011. godine

Direktiva o proizvodima koji koriste energiju menja tržište za pumpe sa vlažnim i suvim rotorom Dobre vesti ne samo za evropsku zaštitu klime, nego i korisnike pumpi u instalacijama zgrada, kao i u komunalnoj i industrijskoj primeni. Budućnost je rezervisana za proizvode koji troše izuzetno malo električne energije.

Oni su proteklih godina bili razvijeni uz veliki napor. Tehnički zastareli veliki potrošači električne energije sa tržišta se povlače u svim državama Evropske unije u sledećih deset godina. Razlog je što oni bespotrebno povećavaju ajv troškove i predstavljaju teret okolini zbog potrošnje nepotrebno velike količine energije.

Evropska unija je 2005. godine donela novu Direktivu 2005/32/EZ uključujući zahteve za ekološki primereno konstruisanje proizvoda na električnu energiju. Do sada je ona bila poznata pod EuP ili, kao u Nemačkoj, pod tzv. Direktivom o ekološkom dizajnu. Skraćeno je EuP od "Energy using Products" (proizvodi koji koriste energiju), pa iz toga proizilazi da se njom obuhvataju svi proizvodi koji koriste energiju (osim motornih vozila i javnog prevoza).

20. novembra 2009. ona je zamenjena novom Direktivom 2009/125/EZ. Najbitnija promena je da se područje važenja proširilo sa proizvoda "koji koriste energiju" na takozvane proizvode relevantne prema potrošnji energije ("Energy related Products"). Ona se, prema tome, sad najčešće skraćuje sa "Direktiva ErP".


Pumpe sa vlažnim rotorom: veliki potencijali uštede do 2020

Zbog toga će se najviše promeniti tržište pumpi sa vlažnim rotorom, jer se u mnogim zemljama EU-a skoro isključivo koriste neregulisani modeli. No, oni su poznati po enormnoj potrošnji nergije. Sa druge strane, znatni su potencijali uštede energije i zaštite klime pumpama visoke efikasnosti koje su izuzetno štedljive u pogledu potrošnje električne energije. U čitavoj Evropi bi se, prema izjavama Evropske komisije, do trećeg stepena sprovođenja direktive 2020. godine moglo uštedeti pedeset posto elektrićne energije koju potroše pumpe sa vlažnim rotorom. Sve ukupno, radi se o ogromnoj količini od 23 teravati časova godišnje – količina elektrićne energije koju proizvede šest srednje velikih elektrana na ugalj. To odgovara sniženju emisije CO2 u Evropi za oko 11 miliona tona godišnje.

Kriterijum za odobrenje daljeg korišćenja pumpi je takozvani Indeks energetske efikasnosti (EEI). On se izračunava prema postupku proračuna koji je definisan u Odredbi (EZ) 641/2009. Pri tom se upoređuju različite količine potrošnje električne energije unutar istog profila opterećenja sa prosečnim vrednostima neke referentne pumpe.

 

Planirana su tri koraka implementacije:

  1. Od januara 2013. se granična vrednost EEI-a kod pumpi sa vlažnim rotorom, a koje su instalirane van proizvođača toplote (eksterne pumpe), za klasu energetske efikasnosti A postavlja na 0,27. Osim toga, dosadašnje klase energetske efikasnosti dopunjavaju se dodatnim označavanjem EEI-a na pumpi. (November 2010)
  2. Od avgusta 2015. se granična vrednost EEI-a spušta dalje na 0,23. Ona onda važi i za pumpe, koje se ugrađuju u novo montirane proizvođače toplote ili solarne stanice (integrisane pumpe).
  3. U poslednjem koraku implementacije, od 2020. propisi obuhvataju i zamenu integrisanih pumpi u postojećim proizvođačima toplote. Propisima su obuhvačene sve cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom u području grejanja i klimatizacije.

Cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu time nisu obuhvačene. Na njima samo mora da bude oznaćena i istaknuta vrednost EEI.

Pumpe sa suvim rotorom: izuzetno efikasna motorna tehnika

Pre nego što počne da važi za pumpe sa vlažnim rotorom, odgovarajuća odredba EU-a počinje već da važi za elektromotore. Ona se odnosi i na pumpe sa suvim rotorom za grejanje i klimatizaciju, kao i na ugrađene agregate za vodosnabdevanje, povišenje pritiska i odvođenje otpadne vode. Zbog toga nisu definisane nove klase efikasnosti. Umesto dosadašnje kategorije EFF1 upotrebljavaće se nivo efikasnosti IE2. I u ovom slučaju su definisana tri koraka implementacije:

 

  1. Nivo efikasnosti IE2 od 16. juna 2011. mora da se uvažava za sve novoprodane elektromotore na tržištu – osim za nekoliko vrsta konstrukcija i područja primene. Motori za pumpe sa momentalno uobičajenim nivoom efikasnosti EFF2 – ubuduće će da se označavaju sa IE1 – tada više neće smeti da se plasiraju u Evropskoj uniji.
  2. Od 1. januara 2015. važiće još stroži nivo efikasnosti IE3. Motori sa nominalnom izlaznom snagom od 7,5 do 375 kW moraju da ga dostignu do tada. Alternativno moraju da odgovaraju nivou efikasnosti IE2 i da budu opremljene regulacijom broja obrtaja.
  3. Od 1. januara 2017. ti zahtevi važe i za motore sa nominalnom izlaznom snagom od 7,5 do 375 kW.

Posledice po tržište pumpi

Šta znače ti novi zahtevi u pogledu energetske efikasnosti pumpi? Kvalifikovano osoblje za sanitarije, grejanje i klimatizaciju SHK već sada se informišu o varijantama koje najviše štede električnu energiju, i koje se trenutno nalaze na tržištu. Zato serije pojedinačnih pumpi visoke efikasnosti Wilo-Stratos i Wilo-Stratos PICO već sada ispunjavaju naročito stroge zahteve iz drugog stepena odredbe o pumpama sa vlažnim rotorom koje stupaju na snagu od 2015. Zbog toga, one mogu da doprinesu većoj energetskoj efikasnosti i većem prometu u tom sektoru ne samo od 2013., nego i već sada!Harmonizacija evropskog tržišta pumpi

Najveći teret koji rezultuje iz Direktive ErP nosiće proizvođači pumpi za grejanje. Oni su zaduženi za snabdevanje evropskog tržišta proizvodima odgovarajuće energetske efikasnosti. Nova regulativa će od navedenih rokova uspostaviti harmonizaciju evropskog tržišta jedinstvenim standardima označavanja. Uz pomoć svojih distribucionih partnera Wilo će se do navedenih termina pobrinuti o nesmetanoj zameni asortimana u ponudi.Direktivom ErP obuhvaćene su i cirkulacione pumpe kao i elektromotori pumpi sa suvim rotorom. Evropska komisija je 2009. godine dvema odredbama definisala minimalne zahteve za efikasnost. Oni znatno prevazilaze zahteve koji su trenutno potrebni za klasu efikasnosti A kod pumpi sa vlažnim rotorom, odn. trenutno najbolja klasa EFF1 kod elektromotora. Odredbe će se narednih godina sprovoditi u više koraka.

Wilo Beograd d.o.o

Mijačka 3, Beograd

www.wilo.rs

Komentari

grejanje.com
05 01 2012
Jos jedno izvinjenje - Usled nedostatka operatera nismo uspeli da postavimo sve tekstove koje je WILO dostavio u nasu redakciju. Postavvili smo i intergralni tekst koji detaljnije objasnjava direktivu http://grejanje.com/strana.php?pID=311
 
grejanje.com
05 01 2012
Izvinjavam se sto je aplikacija presekla tekst - naime dozvoljenoi broj karaktera u odgovoru je premali pa cemo povecati kako obimnije komentare ne biste morali da saljete u nastavcima.
 
dragan simonovic
28 12 2011
nastavak odgovora za info@qwerty.com sa suvim rotorima,predstavlja pravu revoluciju i sve ce biti drukcije nego sto je sada. Ovo se odnosi i na pumpe koje se ugradjuju u domacinstvima, dakle ima najsire posledice. Ako zelite da porazgovarate sa nekim od nas na ovu temu trazite gdina Vladu Vasiljevica na 011 2851 275 u radno vreme.
 
dragan simonovic
28 12 2011
postovani, niste razumeli. slazem se da je clanak napisan bez uvodnih objasnjenja sta je pumpa sa vlaznim rotorom, a sta sa suvim rotorom. ono sto je napisano za pumpe sa vlaznim rotorom u prevodu znaci da skoro NIJEDNA sada uobicajena cirkulaciona pumpa sa vlaznim rotorom bez obzira na snagu motora nece vise smeti da se ugradjuje u EU (najmanja snaga tih pumpi je 40ak W, najveca oko 2 kW), kao i da dosadasnje jos uvek ne toliko uobicajene cirk.pumpe sa vlaznim rotorom energetske klase A moraju da postanu jos energetski efikasnije (tj.da predaju vecu energiju fluidu za istu kolicinu ulozene elektricne energije).

Za pumpe sa suvim rotorom je direktiva lakse sprovodiva i odnosi se u stvari na stepen korisnosti elektromotora koji mora da se poveca.
U pravu ste da direktiva ima mnogo manji uticaj na kompletnu ekonomiju i industriju u delu kojim se propisuju zahtevi za pumpe sa suvim rotorom. Direktiva u delu koji se odnosi na pumpe sa vlaznim rotorom kojih ima mnogo, mnogo vise nego onih
 
info@qwerty.com
28 12 2011
....Motori sa nominalnom izlaznom snagom od 7,5 do 375 kW moraju da ga dostignu do tada. Pa u naslovu ne napisete ovo - nego sam procitao ceo tekst i na kraju saznao da se odnosi samo na pumpe koje me ne interesuju. Koliko pumpi od 375 kW se ugradi u Srbiji za deceniju? I koliko se energije ustedi sa tih 20 pumpi - smesno - vise se struje potosi na citanje ovog teksta za deceniju. Malo bolje objavljujte tekstove - pogledajte kako to novinari rade
 

Vaš komentar