Pouzdanost je poboljšana povećanjem kvaliteta releja i radnog veka releja korišćenjem “zero crossing” tehnologije i visoko efikasnog dvadeseto-amperskog kompresorskog releja. 250 000 preklopnih ciklusa garantuje dugi radni vek kontrolera. 


Kontroleri se koriste za temperaturnu kontrolu rashladnih uređaja - za upravljanje jednim ili dva kompresora, otapanja, rada ventilatora, grejača, svetla i alarma.
Danfoss regulator za sisteme grejanja
Sa novim programom EKC 302 kontrolera Danfoss je u mogućnosti isporučiti celokupni EKC program: EKC 102, 202, 302 i AK-CC 250 i 350 upravljači. EKC 202 je za ugradnju na vrata el. ormara, a EKC 302 za ugradnju na DIN šinu. EKC 302 upravljač ima kontrolu temperature pri čemu signal može dobijati od jednog ili dva temperaturna senzora.  Senzori se postavljaju na protoku hladnog vazduha na izlazu iz isparivača i na protoku toplog vazduha na ulazu u isparivač. Funkcijski prilagodljiva dva do četiri releja će podesiti traženu funkciju uključivanja-isključivanja; odabrana aplikacija utvrđuje koju funkciju imaju pojedini releji: hlađenje (kompresor ili relej), drugi kompresor, otapanja, dodatne grejače, ventilator, alarm, svetlo, vrući plin.

Danfoss d.o.o.

Đorđa Stanojevića 14, Novi Beograd

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar