Solar

REHAU Solar: Efikasno korišćenje energije sunca

Naši sistemi se isključivo sastoje od visoko kvalitetnih komponenata i time garantuju dugoročno visok nivo iskorišćenja solarne energije.

REHAU SOLECT: visokokvalitetan, dugovečan, fleksibilan
Sa sistemom za solarnu energiju REHAU SOLECT dobijate visokokvalitetne komponente, proverenog REHAU kvaliteta i time stvarate nezavisnost od povećanja cena energenata koja slede.

Pomoću REHAU sistema za solarnu energiju moguće je realizovati najrazličitije želje kupaca. Da li kao kombinovano postrojenje za zagrevanje potrošne tople vode i podršku grejanju ili samo kao postrojenje za zagrevanje potrošne tople vode, naši sistemi se mogu jednostavno integrisati, kako u novogradnji, tako i kod modernizacije postojećih objekata.

Čak i postojeći toplotni izvori kao što su naftni i gasni kotlovi, toplotna pumpa, kao i kotlovi na čvrsta goriva mogu se najčešće bez problema kombinovati sa solarnim postrojenjima. Energetski najefikasnije rešenje povrh svega je kombinacija sa REHAU površinskim grejanjem.

Ubedljivi argumenti za ubedljiv sistem:

    * Optimalno korišćenje energije sunca kroz perfektno međusobno usklađene komponente
    * Raznovrsni kolektroi i bojleri za individualne zahteve
    * Lako održavanje i funkcionalno sigurna postrojenja garantuju godinama visok nivo iskorišćenja sunčeve energije
    * Lakoća kombinovanja sa najrazličitijim toplotnim izvorima.
    * Energetski najveća efikasnost u kombinaciji sa REHAU površinskim grejanjem.

Postoje monogi razlozi koji idu u prilog primeni REHAU solarnih sistema:

    * Redukcija potrošnje energije za grejanje i zagrevanje potrošne tople vode
    * Očuvanje fosilnih goriva
    * Smanjenje emisije ugljendioksida
    * Uvećavanje vrednosti nekretnine
    * Primena na svim vrstama krovova i objekata
Nudimo Vam individualna kompletna rešenja – specijalno za Vaše potrebe:

Sistemi samo za zagrevanje potrošne tople vode ili u kombinaciji za zagrevanje potrošne tople vode i podrška grejanju.

Po želji i u skladu sa lokalnim uslovima kolektori se montiraju:

 • na krovnu površinu
 • u krovnu površinu
 • na ravne krovove ili
 • na fasadu objekta.

Kompletni paketi REHAU SOLECT – usklađeni i sigurni!

U zavisnosti od primene – samo za zagrevanje potrošne tople vode ili kombinovano za zagrevanje potrošne tople vode i podršku grejanju – paketi su prilagođeni i dimenzionisani za najrazličitije vrste primene.
 • REHAU SOLECT solarni sistemi za zagrevanje potrošne tople vode
  - pokrivaju, uz stručno projektovanje, kompletnu energetsku potrebu za zagrevanje potrošne tople vode tokom leta
  - postižu dobru usklađenost između raspoložive solarne energije i energetske potrebe za zagrevanje potrošne tople vode
  - mogućnost kombinovanja sa najrazličitijim toplotnim izvorima
 • REHAU SOLECT solarni sistemi za zagrevanje potrošne tople vode i podršku grejanju
  - pokrivaju, uz promišljeno projektovanje i do 30% ukupne godišnje energetske potrebe za potrošnu toplu vodu i grejanje
  - postižu visoku efikasnost i mogu se idealno kombinovati sa REHAU površinskim grejanjem
  - sekonomski su povoljno rešenje u primeni sa kombinovanim bojlerima
  -mogućnost kombinovanja sa najrazličitijim toplotnim izvorima

Prednosti paketa na jedan pogled:

 • kontrolisan kvalitet
 • perfektno međusobno usklađene pojedinačne komponente
 • paketi dimenzionisani za najrazličitije vrste potrebe
 • različiti kolektori za individuelne zahteve
 • minimalan obim projektovanja
 • pojednostavljen postupak poručivanja i manipulacije


REHAU SOLECT kompletne pakete Vam nudimo u najrazličitijim izradama:

 • paketi za zagrevanje potrošne tople vode
 • paketi za zagrevanje potrošne tople vode i podršku grejanju
 • sa raznovrsnim REHAU SOLECT kolektorima
 • i različitim sistemima montaže na krovove različitih vrsta
 • za integrisanje u krovnu površinu
 • za slobodno postavljanje na ravne krovove ili površine

Kompletni paketi sadrže sledeće sistemske komponente:

 • WK- RK kolektori
 • odgovarajuće montažne sisteme za montažu na krov ili za integrisanje u krovnu površinu
 • bojler za potrošnu toplu vodu ili kombinovani bojler
 • automatika za solarno postrojenje
 • sklopovi pumpi i ekspanzioni sudovi
 • medijum za prenos toplote
 • priključni vod za kolektor
 • pribor

Kolektori – energija sunca

WK, RK i fasadni – rešenja za svaki zahtev

REHAU SOLECT kolektori postoje u četiri varijante : kao WK (kadasta konstrukcija), RK (ramovska konstrukcija), horizontalni kolektori ili kao fasadni kolektori.  Svi REHAU kolektori se odlikuju visokom efikasnošću zbog bakarnih apsorbera nanešenih preko celokupne površine i prijatnom optikom. Pored toga za najrazličitije krovne konstrukcije na raspolaganju su prilagođene varijante montaže.
 • visoko selektivni bakarni apsorber nanet an celoj površini
 • visokokvalitetni materijali
 • svi kolektori se bez dodatnog materijala brzo i jednostavno povezuju
 • moderan, privlačan dizajn
 • odlikovani plavim anđelom za visok stepen korisnosti
 • odlikovani sa evropskim znakom za kvalitet za solarne kolektore “Solar Keymark”

Sve prednosti sistema na jedan pogled:
 • kontrolisan kvalitet
 • visoka efikasnost
 • dobar odnos bruto-površine u odnosu na površinu apsorbera
 • dugovečnost
 • sigurnosno prozirno solarno staklo otporno na grad
 • ispitana konstrukcija u uslovima vetra i pod opterećenjem snežnog pokrivača
 • jednostavna montaža
Kolektori mogu sa različitim montažnim sistemima da se učvrste na raznolike vrste krovova:

WK-kolektor
 • montaža na krov sa krovnim držačima
 • montaža na krov sa fiksnim vijkom
 • montaža u krov
 • slobodno postavljanje
RK-kolektor
 • montaža na krov sa krovnim kukama
 • montaža u krov
 • slobodno postavljanje

Automatika – energija sunca

Nova automatika za najrazličitije vidove primene

Sa REHAU sistemima REHAU SOLECT, za zagrevanje potrošne tople vode ili za zagrevanje potrošne tople vode i podršku grejanju, pružate važan doprinos očuvanju resursa i ulažete u budućnost.

Nova automatika nudi Vam visoko vrednu i inovativnu tehniku kako biste bili opremljeni za sve vidove primene.

Sve automatike nove serije odlikuju se:
 • jednostavnim puštanjem u rad zbog asistenta za puštanje u rad
 • dobrom čitljivošću zbog velikog i osvetljenog grafičkog displeja
 • kompaktnom konstrukcijom
 • individualnim dizajnom
 • tekstualnim navođenjem kroz meni
 • višejezičnošću
 • Made in Germany
Mnogi razlozi idu u prilog primeni nove automatike za solarne sisteme REHAU:
 • dugo, komplikovano traženje neophodnih koraka u uputstvu za rukovanje više ne postoji
 • za svakog razumljivo formulisano i jednostavno rukovanje
 • merne vrednosti i šema hidraulike na jedan pogled
 • zahtevi kupca određuju koncepciju postrojenja, a ne tehničke granice automatike
 • dugovečnost sistema i njegovih komponenata
 • mogućnost da se skoro svuda postavi, jer je neophodan minimalan prostor
 • kratko vreme montaže
Nudimo Vam tri tipa automatike specijalno za Vaše potrebe:

Sistemi samo za zagrevanje potrošne tople vode ili za kombinaciju zagrevanja potrošne tople vode i podrške grejanju.
Funkcije kao zagrevanje bazenske vode, funkcija antilegionele, rashlađivanje kolektorskog polja, više načina punjenja bojlera i evaluacija energetskih prinosa čine našu novu seriju automatike interesantnom za gotovo svaku primenu.Preporučujemo: SOLARNI SISTEMI REHAU

Rehau d.o.o.

Batajnički drum 283 E, Beograd

www.rehau.rs

Komentari

RANKO BOŽIČKOVIĆ
17 01 2016
IMAM JEDAN PROBLEM.
PUKAO MI JE REZERVOAR SANITARNE VODE U REHAU BUFERU OD 600 LITARA. KAKO DA POPRAVIM.
S POŠTOVANJEM.
065/855662
 

Vaš komentar