Koncentrični vazduho-dimovod

Korisna alternativa je instalacija koncentričnog vazduho-dimovoda dimenzija 80/125, budući da tada nije potreban dimnjak. Pri tome Vaillant takođe nudi sve što je potrebno za jednostavnu montažu:

  • dimovodni pribor za svaki slučaj ugradnje
  • robusne plastične cevi, krute i elastične
  • koncentrični vazduho-dimovod prečnika 80/125
  • izvođenje vazduho-dimovodnog sistema do 30 m uz obaveznu primenu Vaillantovog pribora.

Vazduho - dimovod kod kondenzacionihkotlova, u poređenju sa uobičajenim kotlovima za grejanje, zahteva drugačija rešenja. Ta rešenja nisu nigde tako fleksibilna kao kod Vaillanta. Kod modernizacije je najpovoljnije rešenje priključak na postojeći dimnjak. Pri tom, Vaillant nudi elastične i krute plastične dimovode dimenzija DN 80. Oni se jednostavno uvlače u postojeći dimnjaki odvode dimne gasove preko krova.

Tehničke karakteristike

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar