Serija SAT22

SAT22 jedinica prilagođava se potrebama potrošača za toplotnom energijomi trenutno snadbeva potrošače toplom sanitarnom vodom čineći tako mrežu snadbevanja najjednostavnijom mogućom (protočna priprema sanitarne vode).

Funkcija – Karakteristike

SAT22 jedinica prilagođava se potrebama potrošača za toplotnom energijom i trenutno snadbeva potrošače toplom sanitarnom vodom čineći tako mrežu snadbevanja najjednostavnijom mogućom (protočna priprema sanitarne vode). Zbog toga je SAT22 jedinica najjednostavnije rešenje za individualne potrošače u centralnim sistemima.Caleffi priprema sanitarne tople vode

SAT22 jedinica je smeštena u odgovarajuće kućište i uz odgovarajući nadzor i periodično održavanje obezbeđuje centralnim sistemima niske troškove eksploatacije i visok stepen sigurnosti. SAT22 jedinica kao sistem sa modularnom kontrolom radnog fluida pogodna je i za centralizovane sisteme sa kondezacionim kotlovima.

 

Princip rada

Glavni vod za snadbevanje toplom vodom opremljen je automatskim regulatorom protoka AUTOFLOW (sa protocima 600-1600 l/h).

Grejanje:
Loptasti zonski ventil (2), je opremljen aktuatorom 230/24 V, kontroliše protok tople vode za potrebe grejanja. Ventil za regulaciju diferencijalnog pritiska (3) održava konstantnu razliku pritiska između razvodnog i povratnog kruga grejanja.
Ventil za regulaciju diferencijalnog pritiska (3)

STV funkcija
Izmenjivač toplote (4), sa ugrađenim temperaturnim senzorom, zajedno sa pred-podesivim ventilom (5) i termostatskim mešnim ventilom, je odgovoran za snadbevanje sanitarnom toplom vodom. Na priključak sanitarne hladne vode opciono se može montirati zapreminski merač protoka (7).

 

STV funkcija

 

Merenje utrošene toplotne energije

CONTECA toplotni merač serije 7554 (9) određuje ukupnu potrošnju energije pomoću para senzora i merača protoka (8).

Osnovne karakteristike:

 • ON/OFF regulisanje protoka za potrebe grejanja pomoću diferencijalnog regulatora pritiska
 • trenutno snadbevanje toplom vodom sistemom sa izmenjivačem/senzorom/ STV pred-podesivim ventilom i kontrolom primarne povratne temperature
 • termostatski mešni ventil sa funkcijom za prevenciju od opekotina
 • toplotni merač prema Direktivi 2004/22/EC (MID) sa jedinicom za transfer podataka.
 • Opcione karakteristike:
 • SHV zapreminski merač protoka
 • centralizovani M-Bus prenos izmerenih podataka

 

Funkcionalna šema

Caleffi sat22 funkcionalna sema

1) Kompaktni automatski regulator protoka AUTOFLOW (600-1600 l/h)
2) Loptasti zonski ventil (serije 6442)
3) Ventil za regulaciju diferencijalnog pritiska
4) Izmenjivač toplote (Pnom = 50 Kw)
5) STV pred-podesivi ventil sa kontrolom primarne povratne maksimalne temperature za sisteme sa kondezacionim kotlovima i sistemima daljinskog grejanja sa podstanicama
6) Termostatski mešni ventil sa funkcijom za prevenciju od opekotina
7) SHV zapreminski merač protoka (opciono)
8-9) CONTECA toplotni merači
10) Zidni ormar za SAT22

 

Seme povezivanje Caleffi

 

Tehničke karakteristike

Performanse

 • Maksimalni radni pritisak: 10 bar
 • Opseg radne temperature: 0-90C
 • Fluid: voda, rastvori glikola
 • Maksimalni procenat glikola: 30%
 • Priključci: 3/4” M

 

Karakteristike komponenti

 • obojeni zidni ormarić za unutrašnju ugradnju (RAL 9010) sa nogama i bravom
 • mešni ventil, opseg regulisanja 30-50oC (±2oC)
 • CONTECA toplotni merač (serije 7554)
 • zonski ventil 230 V (ac) 6 W
 • kompaktni automatski regulator protoka AUTOFLOW

 

Asortiman

 • Serije SAT22 Satelit hydronic jedinica
 • Artikal 794972 Zidni orman za SAT22
 • Artikal 794204 Zapreminski merač protoka

Caleffi

Vojvode Dobrnjca 18, Beograd

www.caleffi.com

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar