ANTIKONDENZACIONA CIRKULACIONA JEDINICA - 282

Cirkulaciona jedinica povezuje kotao na čvrsta goriva sa razde-lnikom, kontroliše temperaturu povratne vode u kotao i tako sprečava kondenzaciju pomoću ugrađenog termostatskog mešnog ventila. Jedinica takođe omogućava povezivanje kotla na akumulacioni rezervoar ili direktno na sistem grejanja. Cirkulaciona jedinica sa međuosnim razmakom od 90 mm projektovana je za povezivanje na separator/kolektor serije 559, za spoljašnju ili integrisanu ugradnju.


  Tehničke karakteristike
 • Fluid: voda, rastvori glikola
 • Maksimalni procenat glikola: 50%
 • Tmin÷Tmax: 5÷100°C
 • Maksimalni radni pritisak: 10 bar
 • Maksimalni preporučeni protok: 2 m3/h
 • Tmin ÷ Tmax termometra: 0÷120°C
 • Priključci: - na sistem: 1’’ Ž sa holenderom
  - na kotao: 1’’ Ž
  - međuosno rastojanje: 125 mm
  Antikondenzacioni ventil
 • Tmin÷Tmax: 5÷100°C
 • Podešavanja: 45°C, 55°C, 60°C, 70°C
 • Tačnost: ± 2°C
 • Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara: Tpodešavanja +10°C
  Pumpa
 • Pumpa sa tri brzine: model UPS 25 – 60
  Tehničke karakteristike izolacije
 • Materijal: ekspandirani PE-X
 • Debljina: 20 mm
 • Gustina: unutrašnji deo 30 kg/m3, spoljašnji deo 50 kg/m3
 • Toplotna provodljivost (DIN 52612): na 0°C 0,038 W/(m.K) na 40°C 0,045 W/(m.K)
 • Koeficjent otpora difuziji vodene pare (DIN 52615): > 1.300
 • Tmin÷Tmax: 0÷100°C
 • Otpornost na vatru (DIN 4102): klasa B2
Antikondenzaciona cirkulaciona jedinica 282 

 

Konstruktivni detalji

Jedinica sadrži sve komponente već pripremljene za instalaciju. Rastojanje priključaka je podešeno za povezivanje na SEPCOLL separator-kolektor serije 559.

Antikondenzacioni ventil

Sadrži senzor koji kontroliše temperaturu povratne vode u kotao radi sprečavanja kondenzacije. Senzor je tako napravljen da se lako vadi iz ventila radi održavanja ili zamene. <,/p>

Nepovratni ventil

Ovaj ventil sprečava cirkulaciju fluida u suprotnom smeru. Koristan je kada je cirkulaciona jedinica direktno povezana na sistem ili kada je jedinica povezana na razdelnik koji nije opremljen sa hidrauličkim separatorom

Funkcionalna sema antikondenzacione jedinice

1) Antikondenzacioni ventil

2) Pumpa sa tri brzine

3) Zaustavni ventil

4) Nepovratni ventil

5) Termometar na razvodu

6) Termometar na povratu

7) Izolacija

 

ANTIKONDENZACIONA, RECIRKULACIONA I DISTRIBUTIVNA JEDINICA - 281

Ova jedinica omogućuje vezu kotla na čvrsto gorivo sa potrošačem (direktno ili preko akumulacionog rezervoara). Kontroliše povratnu temperaturu u kotao kako bi se izbegla kondenzacija pomoću ugrađenog termostatskog uređaja.

Konstruktivni detalji

Izliven iz komada

Kompaktni mesingani odlivak, sa kućištem za pumpu i funkcionalne komponente, omogućuje brzu montažu uređaja, bilo sa leve ili desne strane kotla, poštujući naznačen smer protoka. Termometar se može izvaditi iz kućišta i postaviti na zadnju stranu uređaja.

Antikondenzacioni ventil

Uređaj sadrži termostatski senzor za kontrolu temprature povratne vode u kotao radi sprečavanja kondenzacije. Senzor se može izvaditi iz tela ventila radi održavanja ili zamene.

Ventil za prirodnu cirkulaciju

Funkcija ovog uređaja je da obezbedi prirodnu cirkulaciju fluida u slučaju prestanka rada pumpe usled prekida (nestanka) struje ili kvara pumpe. Kada je pumpa aktivna, pritisak fluida drži ventil u zatvorenom položaju, terajući vodu kroz antikondenzacioni termostatski ventil. U slučaju da pumpa prestane sa radom, a voda u kotlu je na visokoj temperaturi, počinje prirodna cirkula-cija vode obilazeći antikondenzacioni ventil, čime se sprečava da temperatura u kotlu dostigne opasno visoku vrednost.

Odvajač nečistoće

Konstantno odvaja nečistoću iz sistema. Dostupan je kao dodatna oprema, DIRTCAL® dirt serije 5462.

Princip rada

Termostat, koji je kompletno uronjen u fluid, kontroliše kretanje zatvarača ventila koji reguliše protok u by-pass vodu i ka potrošaču. Kada se uključi kotao, recirkulaciona jedinica recirkuliše protok vode kako bi se u što kraćem roku postigla radna temperatura kotla (sl.1). Kada temperatura na razvodu Tf pređe podešenu vrednost Tset antikondenzacionog ventila, tada jedinica otvara dovod hladne vode kako bi se postigla Tmix, faza zagrevanja sistema grejanja (2). Kada je temperatura Tmix na povratu u katao veća od Tset antikondenzacionog ventila za približno 10°C, by-pass vod se zatvori pa je temperatura povratne vode u kotao ista kao i temperatura povrata sistema (sl.3).

Antikondenzaciona jedinica Caleffi 281 
Funkcionalna šema - Caleffi 281

1) Antikondenzacioni termostatski ventil
2) Pumpa sa tri brzine
3) Ventil za prirodnu cirkulaciju
4) Holender sa ugrađenim loptastim ventilom
5) Priključak za termometar

Slika 1. Opis rada Slika 2. Opis rada
Slika 1. Opis rada Slika 2. Opis rada

Tf = Temperatura vode na razvodu

Tset = Podešena temperatura antikondenzacionog ventila

Tmix = Temperatura mešane vode u povrat kotla

Tr = Temperatura vode na povratu

 

Aplikativna šema

Antikondenzaciona jedinica - aplikativna šema

 

Više detalja o rešenjima za zaštitu hladniog kraja kotla pogledajte u Caleffi brošuri - Caleffi komponente za sisteme na biomasu

Srodni članci:

Antikondenzacioni ventil - zaštita hladnog kraja kotla

Caleffi

Vojvode Dobrnjca 18, Beograd

www.caleffi.com

Komentari

dino
10 11 2016
Pozdrav, imam kotao na pelet 100 KW i 900 m2 podnog grijanja ,cijevi rotex 17x2 , 5 razvodnih kutija , razvod je 2 cola do razdjelnika , instalirana snaga oko 90 kw, kotao radi ,tesko nabija radnu temperaturu , i neprestano kondenzuje ali ne malo , po par kanti vode za 4 sata. Na polaznom vodu je ugradjen troputi esbe ventil pumpa posle ventila . Molim odgovor.
 

Vaš komentar