Pod biomasom se podrazumevaju sve vrste biološkog materijala koji je direktno ili indirektno proizveden posredstvom reakcija fotosinteze: ogrevno drvo, nus prerađevine drveta, energetske žitarice, ratarski i poljoprivredno-industrijski nusproizvodi, nusproizvodi životinjskog porekla. Razlozi za povećano interesovanje za upotrebu biomase globalno su:

 1. Političke benificije (povećana dobit, supstitucija najčešće uvozne nafte).
 2. Otvaranje novih radnih mesta – čak 20x većeg broja radnih mesta nego fosilna goriva.
 3. Očuvanje životne sredine usled smanjenja emisija gasova staklene bašte, kiselih kiša i poboljšanja kvaliteta zemljišta.

Energetski potencijal biljnih ostataka iznosi ukupno 108 000 TJ/god., odnosno:

 • = 40 000 TJ/god. ostataka ratarskih kultura
 • =25 000 TJ/god. ostataka u voćarstvu i vinogradarstvu
 • =43 000 TJ/god. u šumarstvu i drvnoj industriji (1 TJ=1012 J=277 777 kWh)

Proizvodnja bioenergije, energije dobijene iz biomase, u svetu je ograničena. Udeo energije proizvedene iz biomase u industrijskim zemljama je oko 4 % dok je u zemljama u razvoju učešće oko 22 % ali je najveći deo proizveden u termički neefikasnim i tradicionalnim uređajima. Ovi uređaji se odlikuju oslobađanjem velikih količina toksičnih gasovitih produkata koji su česti uzrok bolesti korisnika.

Potencijal poljoprivrednih i šumskih biomasa u Srbiji

Na osnovu studije finansirane od strane republike Srbije – Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji – zaključeno je da Srbija spada u vrh evropskih zemalja po količini biomase koja se može koristiti za proizvodnju energije.

Ne računajući mogućnost gajenja biomase bogate uljima na neobrađenoj zemlji za proizvodnju od oko 50 000 t/god i namenskog gajenja brzo rastućih šuma sa energetskim potencijalom od oko 16 000 TJ/god. Drvo i ostala poljoprivredna biomasa može da bude uzgajana u energetske svrhe.

Svetski potencijal biomasa je takav da bi se iz nje moglo obezbediti 20x više energije nego što su trenutne potrebe za električnom energijom. Svetski resursi na bazi poznatih dostupnih tehnologija su takvi da se iz biomase može konvertovati 40% energije od trenutne potražnje za strujom.

Biomasa - resursi
Izvor slike triplepundit.com

 

DODATAK:

Ključne karakteristike potrošnje primarne energije u sektoru zgradarstva u Srbiji su sledeće:

 • U Srbiji se energija još uvek troši kao 60-tih godina prošlog veka u EU.
 • Srednja potrošnja energije po kvadratnom metru u Srbiji je oko 2,5 puta veća nego u severnoj Evropi.
 • Potrošnja energije po jedinici bruto društvenog proizvoda (BDP) u Srbiji je tri puta veća od prosečne u svetu 2001.
 • Emisija ugljen dioksida po jedinici BDP-a je najmanje dva puta veća od svetskog proseka.
 • Oko polovine svih domaćinstava u Srbiji troši 340 kWh/m2god., što je 3 puta više u odnosu na zemlje zapadne Evrope.
 • Oko 60 % populacije koristi drvo ili lignit kao glavni izvor energije za grejanje, sanitarnu toplu vodu i kuvanje.
 • Hronične bolesti, uključujući i bolesti disajnih organa, su direktno povezani sa znatnim zagađenjem unutrašnjeg prostora.
 • Smrtnost tokom zimskih meseci je oko 30 % veća od prosečnih vrednosti.
 • Srbija je blizu potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i treba do 2014. godine da prilagodi propise EU direktivama, uključujući i Direktivu o energetskoj efikasnosti zgrada.
 • Potpuna primena ove direktive zahteva potpuno restruktuiranje važećih propisa u zgradarstvu, koji se nisu menjali od kraja 80-tih godina prošlog veka.

Za grejanje.com pripremio: HERZ Armaturen d.o.o.

Herz Armaturen d.o.o.

Industrijska zona bb, Nova Pazova

www.herz.rs

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar