Koncept OLED rasvete za krovove automobila zasnovan je na rasveti na solarni pogon, transparentnoj kada je isključena

BASF i Philips su došli do praktičnog napretka u razvoju OLED (organska LED dioda) tehnologije koja omogućava njenu primenu u automobilskim krovovima. OLED je providan kada je isključen, što omogućava da se kroz njega vidi van vozila, a daje osvetljenje u vozilu kada je sistem uključen. Ovaj OLED koncept za krovove automobila rezultat je duge saradnje između BASF-a i Philipsa u istraživanju i razvoju OLED modula.


Osim što pruža nove dizajnerske mogućnosti, providna OLED rasveta omogućava i novi pristup u automobilskom inžinjeringu. Providna OLED sendvič struktura može se kombinovati sa jednako providnim solarnim ćelijama.


‘’Ova kombinacija omogućava vozaču da tokom dana uživa u jedinstvenom osećaju otvorenog prostora dok se struja generiše, a po noći prijatno obliva unutrašnjost toplim svetlom, visoko efikasnim OLED sistemom” rekao je dr Feliks Gert, direktor odeljenja Organic Light-Emitting Diodes and Organic Photovoltaics u kompaniji BASF Future Business GmbH.


Dr Ditrih Bertram, direktor OLED rasvete u Philipsu dodaje: “Ovaj projekat je evidentan dokaz novih mogućnosti OLED-a i on oslikava potencijal Philips-ove Lumiblade OLED tehnologije da pomogne stvaranju inovativnih koncepata rasvete koji unapređuju život ljudi.


BASF i Philips blisko sarađuju od 2006. u okviru projekta OLED 2015 nemačkog Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje. BASF razvija organsko-hemijske materijale kao što su boje koje se koriste za razvoj i proizvodnju OLED-a u Philipsu. Zajednički rad ova dva partnera rezultirao je primenom providne OLED rasvete u krovovima automobila.


OLED - svetlosna revolucija

OLED tehnologija pruža prednost visoke energetske efikasnosti uz fleksibilniju kreativnost i nove mogućnosti za dizajnere. OLED svetlosni izvori su samo 1.8 milimetara tanki i mogu biti providni. Cela površina OLED-a ima difuzno osvetljenje sto je čini mekim izvorom svetlosti koji proizvodi manje oštre senke u poređenju sa tačkastim izvorom svetlosti.


Projekat Minstarstva “OLED 2015”

Zajednicki projekat “TOPAS 2012” pokrenut je januara 2010. i čini drugu fazu projekta OLED 2015. “TOPAS” se odnosi na “hiljadu svetlosnih organskih fosforoscentnih uređanja za primenu u rasvetnim sistemima”. U ovom projektu, konzorcijum partnera (koji uključuje BASF i Philips) fokusiraće se na razvoj inovativnih materijala i komponenti arhitekture kao i na proizvodnju novih mašina za rasvetna rešenja sa visoko-efikasnim organskim LED diodama.

* * *
O kompaniji BASF Future Business GmbH
BASF Future Business GmbH, koji je 100% u vlasništvu BASF SE, osnovan je u aprilu 2001. Cilj kompanije je da otvori nove poslovne mogućnosti sa natprosečnim rastom van BASF-ovih tekućih aktivnosti. Kompanija se fokusira na hemijski baziranim novim materijalima, tehnologijama i sistemskim rešenjima. BASF Future Business GmbH koristi istraživanja BASF-ovih odeljenja istraživanja i razvoja i sarađuje sa startup kompanijama, partnerima u industriji, univerzitetima i potencijalnim kupcima. Buduće aktivnosti uključuju sticanje direktnih udela, pokretanje zajedničkih ulaganja i plasiranje rizičnog kapitala preko firme-kćerke BASF Venture Capital GmbH. Ostale informacije o BASF Future Business možete naći na internet stranici www.basf-fb.de.


O kompaniji BASF
BASF je vode ća hemijska kompanija na svetu: The Chemical Company. Proizvodni program obuhvata hemikalije, plastiku, proizvode za oplemenjivanje, sredstva za zaštitu bilja, fine hemikalije, naftu i gas. Kombinujemo uspeh u poslovanju, društvenu odgovornost i zaštitu životne sredine. Kroz nauku i inovacije omogućavamo našim kupcima iz skoro svih industrijskih grana da zadovolje trenutne i buduće potrebe društva. Naši proizvodi i sistemska rešenja doprinose uštedi resursa, obezbeđujući zdrave namirnice i poboljšavajući kvalitet života. Doprinos naše kompanije sumirali smo u korporativnoj strategiji: We create chemistry for a sustainable future. BASF je u 2010. godini ostvario promet od oko 63.9 milijarde evra, a na kraju 2010. brojao je približno 109 hiljada zaposlenih. Akcijama kompanije BASF se trguje na berzama u Frankfurtu (BAS), Londonu (BFA) i Cirihu (AN). Dodatne informacije o Kompaniji dostupne su na internet stranici www.basf.com i na newsroom.basf.com


O kompaniji Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics iz Holandije je kompanija sa širokim spektrom delatnosti u oblasti zdravlja, fokusirana na poboljšanje života uz pomoć pravovremenih inovacija. Kao globalni lider u oblasti zdravstvene nege, životnog stila i osvetljenja, Philips integriše tehnologije i dizajn u rešenja prilagođena čoveku, imajući u vidu osnovne potrebe svojih potrošača i zasnivajući svoj brend na krilatici 'sense & simplicity'. Sa centralom u Holandiji, Philips zapošljava vise od 120.000 u više od 100 zemalja širom sveta. Sa prodajom od 22.3 milijardi evra u 2010. godini, kompanija je lider na tržištu u sektoru aparata za kardiovaskularnu negu, akutnu negu i kućno lečenje, u sektoru energetski efikasnog osvetljenja i novih sistema za osvetljenje kao i proizvoda u oblasti životnog stila sa snažnom liderskom pozicijom u oblasti brijača i trimera za muškarce, portabl uređaja namenjenih razonodi i zabavi i uređaja za oralnu higijenu. Novosti iz Philips-a nalaze se na internet stranici www.philips.com/newscenter

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar