Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

Da li se mapa prikazuje ako geografska pozicija nije uneta?

Ne, mapa se ne prikazuje. Podaci za geografsku poziciju nisu obavezni i ako su vrednosti za geo. širinu i geo. dužinu jednake nuli mapa se neće prikazati. Ako je barem jedna vrednost različita od nule mapa će se prikazati.

© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji i sponzori projekta
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost