Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

Kondezacioni gasni kotlovi BOSCH

IDEALAN PRIMER ZA ANALIZU:

 • Dva objekta (obdaništa u Bečeju) iste kvadrature, iste gradnje (prozori, izolacija), iste namene, i u istom gradu – ista klima
 • Dva različita tipa kotlarnice: konvencionalna i kondenzaciona

1. UŠTEDA U EKPLOATACIJI:

 • Analiza mesečnih računa pokazala je da uštede u najhladnijim mesecima idu i preko 50% (Dec. `08: 47,3%; Jan. `09: 53,1%)
 • Godišnja ušteda ca. 4000 EUR (bez pripreme tople vode!)
 • Ukupna isplativost investicije (12 TEUR) ca. 3 godine!!!

2. INVESTICIONE UŠTEDE

GRAĐEVINSKI PROSTOR

JUNKERS kotlarnica postavljena na 6 m2

Kotlarnica zauzela prostoriju od 18 m2

BRZA MONTAŽA

JUNKERS kotlarnica je bila izvedena za 2 dana (mašinski radovi, postavljanje dimnjača, regulacija)!

Izada klasičnih kotlarnica često podrazumeva čitav niz građevinskih radova: zidanje kotlarnice (temelji, zidovi, krov), zidanje dimnjaka,... Kotlarnica zauzela prostoriju od 18 m2

FLEKSIBILNOST

Mogućnost prolaska kroz vrata već postojećih prostorija. Lako izvođenje krovnih kotlarnica bez angažovanja kranova.

 

... probijanje vrata za prolaz kotlova, angažovanje kranova za smeštanje na krovove zgrada

2. POGODNOSTI U EKSPLOATACIJI

LAKO POVEĆANJE KAPACITETA

Za povećanje kapaciteta JUNKERS kotlarnice potrebno vam je samo ca. 1 m2 slobodnog zida.

?

STABILNOST SISTEMA GREJANJA

Ako imate kaskadu npr 6 kotlova (540 kW), ukoliko 1 kotao padne u blokadu, ostalih 5 radi i garantuje sigurnost sistema grejanja objekta.

Ako imate jedinični kotao 540 kW, u slučaju pada u blokadu čitav sistem je blokiran. Rešenje je investicija u rezervni kotao, što znatno povećava investiciju.

KONTINUALNA REGULACIJA

JUNKERS sistem ima kontinualnu regulaciju od 13 do 180 kW, što obezbeđuje minimalnu potrošnju u svim radnim režimima.

 

Standarni sistemi su najčešće dvostepeni (70% i 100% snage), što povećava potrošnju u prelaznim režimima.

EKOLOGIJA

Kondenzacioni kotlovi imaju najnižu emisiju azotnih oksida i ugljen monoksida, i u potpunosti su u skladu sa EU politikom smanjenja potrošnje energije i zagađenja čovekove okoline

 

           

.... Kontinulana regulacija 13-360 kW – velike uštede u prelaznom režimu
.... Ušteda na prostoru (1 m2 = 1000 EUR)

.... Mogućnost izrade krovnih kotlarnica (bez angažovanja kranova)
.... 720 kW prolazi kroz sobna vrata

.... Ako jedan kotao stana, ostalih 270 kW rade.
.... Lako povećanje kapaciteta

.... Izbegavanje troška građevinskih radova – lako smeštanje
.... Stepen korisnosti 109% za raspon snaga 13 – 720 kW!
.... Uštede, uštede, uštede..

KONDENZACIONA TEHNOLOGIJA BOSCH

 • Uštede u radu > 20-40%
 • Kaskade do 720 kW
 • Više krugova grejanja, kaskade, topla voda, solar
 • Mogućnost rada na PB i sa antifrizom
 • Kompletna tehn. dokumentacija (kotlovi, cevi, regulacija i ostalo) na CD-u
 • Tehnička podrška BOSCH
 • Na raspolaganju projektantima preko 570 hidrauličkih šema u AUTO CAD-u
ŠtampajPošalji prijatelju

,

Komentari

Žarko Dačević
26 09 2010
Nejasno mi je u ovoj Vašoj priči da li se radi o podnom ili zidnom radijatorskom grejanju i kolika je temperatura polazne vide iz kotla prema radijatorima?
 

Vaš komentar
© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji projekta HERZ Armaturen
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost