Idealna nadogradnja

Vaillantove toplotne pumpe moguće je kombinovati sa posebno razvijenim programom rezervoara za potrošnu toplu vodu.Na taj način besplatna energija sunca koja je akomuliranau zemlji ili vazduhu neće biti iskorišćena samo za naš sistem grejanja već i za pripremu potrošne tople vode. Ta je kombinacija moguća iz razloga što su sve Vaillantove toplotne pumpe opremljene trokrakim  ventilom koji će prema zadatim parametrima i prema potrebi samostalno prebacivati način rada toplotne pumpe grejanje/priprema tople vode. Rezervoari potrošne tople vode ne nadograđuju sistem geoTHERM samo u tehničkom smislu već su i u vizuelnom smislu perfektan partner koji će ulepšati kotlarnicu vašeg doma. U ponudi su tri vrste posebno prilagođenih rezervoara: geoSTOR VDH 300; geoSTORVIH RW 300 i allSTOR VPA 500-1500.

 

geoSTOR VDH 300 u nekoliko reči:

 • specijalno prilagođen pripremi tople vode pomoću toplotne pumpe
 • rezervoar sa dvostrukim omotačem, primarni i sekundarni krug
 • zapremina rezervoara 275 litara
 • rezervoar je kompletno izrađen od nerđajućeg čelika
 • dobar prenos toplote zahvaljujući velikoj površini primarnog kruga
 • posebno pogodan za vodu sa puno kamenca
 • priključak za recirkulaciju

 

Rezervoar za potrošnu toplu vodu - geoSTOR VDH 300

geoSTOR VDH 300 rezervoar je sa naprednom tehnologijom dvostrukog omotača koja će osigurati maksimalni komfor u pripremi potrošne tople vode. Primarni krug sadržaja 85 litara preko trokrakog ventila spojen je na krug grejanja. Zagrevanje potrošne toplevode odvija se indirektno u sekundarnom krugu sadržaja 270 litara na takozvanom slojevitom principu. Zagrejana voda se termički podiže do gornjeg dela rezervoara odakle se potom oduzima potrošna toplavoda. Zahvaljujući velikoj površini primarnog kruga moguće je prenositi značajne količine toplote čak i sa relativno niskim temperaturama grejne vode. Druga prednost ove dvostruke oplate nalazi se u činjenici da je ovaj tip rezervoara izuzetno pogodan za područja sa tvrdom vodom.

 

Rezervoar za potrošnu toplu vodu - geoSTOR VIH RW 300

geoSTOR VIH RW 300 je klasičan rezervoar sa uronjenim izmenjivačem i sa korisnom zapreminom od 285 litara. Zbog povećane površine spiralnog izmenjivača ovaj rezervoar idealan je za pripremu potrošne tople vode u kombinaciji sa toplotnim pumpama. Antikorozivna zaštita kod ovog rezervoara osigurana je unutrašnjim emajliranjemi zaštitnom magnezijumskom anodom. Upotreba ovog rezervoara preporučuje se u slučajevima koji zahtevaju izuzetno ekonomičnu instalaciju rezervoara potrošne tople vode.

 

geoSTOR VIH RW 300 u nekoliko reči:

 • klasičan cilindričan rezervoar sa spiralnim izmenjivačem
 • povećana površina spiralnog izmenjivača osigurava dobre prenose toplote
 • sadržaj rezervoara 285 litara
 • dobra toplotna izolacija koja ne sadrži „CFC“ (hlorofluorougljovodonik )
 • zaštita od korozije: unutrašnje emajliranje i zaštitna magnezijumska anoda
 • jednostavna i brza instalacija

Multirezervoar - allSTOR VPA 500-1500

Kombinujući Vaillantovu toplotnu pumpu sa multi rezervoaromallSTOR VPA, korisniku je na raspolaganju velik broj mogućnosti. Zahvaljujući velikom broju priključaka, multirezervoar allSTOR osim sa toplotnom pumpom moguće je povezati i sa kotlom na gas, čvrstogorivo ili lož ulje. Osim toga, rezervoar ima mogućnost ugradnje solarnog izmenjivača koji će omogućiti povezivanje rezervoara sa našim solarnim sistemom.Prilikom izbora solarnog izmenivača u ponudi je više tipova izmenjivača zavisno od veličine samoga rezervoarai broju solarnih kolektora na krovu.

Ono što je bitno kod solarne podrške je činjenica daallSTOR rezervoar ima mogućnost termosifonske raspodele toplote zahvaljujući stratifikacionoj šipci saotvorima koja će zavisno od temperature vode u rezervoarusakupljati solarnu energiju u gornji odnosno donjideo šipke.

Zagrevanje potrošne tople vode odvija se indirektno putem uronjenog spiralnog izmenjivača od nerđajućegčelika, zapremine oko 50 litara. Kroz tu cev, dakle prolazi sanitarna voda koja se zagreva indirektno, preuzimajući toplotu vode u samom rezervoaru koja se zagreva putem toplotne pumpe. Kao opcija pribora u ponudi je takođe i električni grejač (3/6/9 kW) koga je moguće naknadno ugraditi kao mogući oblik dogrevanja.

 

allSTOR VPA u nekoliko reči:

 • slojeviti rezervoar sa spiralnom rebrastom cevi od nerđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode
 • sadržaj rezervoara 500, 750, 1000 i 1500 litara
 • multifunkcionalni usled višestruke mogućnosti dovođenja toplote iz toplotne pumpe, uljnih ili gasnih kotlova, kotla na čvrsta goriva i sl.
 • mogućnost ugradnje solarnog izmenjivača, opcija dogrevanja putem solarnog sistema
 • mogućnost ugradnje električnog grejača
 • cirkulacioni priključak kao pribor

 

Tehničke karakteristike

Komentari

Milos
10 10 2017
Potrebno mi je grejanje i hladjenje 55m2 stana sa grejanjem sanitarne vode. Treenitno je etazno grejanje od 9kw. Zanimame cena sa svim radovima i komponentama.
Unapred zahvalan.
 

Vaš komentar