Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

1100 energetski efikasnih demonstracionih zgrada u Francuskoj

Sve su opremljene sa efikasnim sistemima grejanja (toplotne pumpe, kondenzacioni kotlovi, kotlovi na drva) i efikasnim ventilacionim sistemima (sa rekuperacijom toplote za 90% komercijalnih zgrada i 45% rezidencijalnih zgrada) i solarnim sistemima za spremanje sanitarne vode (u 90% residencijalnih zgrada)

Francuska agencija za životnu sredinu i upravljanje energije (ADME) objavila je da je od 2006. godine u Francuskoj napravljeno oko 1100 demonstrativnih energetski efikasnih zgrada. Od ovih 1100 zgrada 60% su rezidencijalni a 40% komercijalni objekti, a 80% su novoizgrađene zgrade. Istraživanje sprovedeno na 124 novoizgrađenih zgrada pokazuje da je cena ovih objekata prihvatljiva: 85% koštaju manje od 2000€/m² i 60% manje od 1500€/m². Nekoliko zgrada ima cenu čak ispod 1200€/m², a to je prosečna cena za klasičnu zgradu iste namene.

Svih 124 zgrada imaju dobro izolovane zidove i krovove i dobro zaptivanje. Sve su opremljene sa efikasnim sistemima grejanja (toplotne pumpe, kondenzacioni kotlovi, kotlovi na drva) i efikasnim ventilacionim sistemima (sa rekuperacijom toplote za 90% komercijalnih zgrada i 45% rezidencijalnih zgrada) i solarnim sistemima za spremanje sanitarne vode (u 90% residencijalnih zgrada). Pored ovoga 35% rezidencijalnih i 55% komercijalnih zgrada ima i fotoelektrične solarne panele.

izvor:www.buildup.eu

studija [francuski]:http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9688864836DB8BE0DE8F7167370E43D41278409657893.pdf

Nazad

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar
© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji i sponzori projekta
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost