Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o energetici

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o energetici i odlučila da ga po hitnom postupku uputi Skupštini Srbije na usvajanje, izjavio je danas šef Vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović.

14.7.2011. - izvor - Tanjug

Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o energetici

On je, na konferenciji za novinare posle sednice Vlade, istakao da zakon o energetici predviđa reforme u energetskom sektoru i da je potpuno usklađen sa EU. Zakonom će biti omogućeno poboljšanje uslova za investicije u energetskom sektoru, što će dovesti do jačanja energetskih kapaciteta zemlje, rekao je Mihajlović.

Vlada je danas usvojila i predlog izmena i dopuna Zakona o vazdušnom saobraćaju, koje se tiču istraživanja udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju, naveo je on. Mihajlović je precizirao da će Direktorat civilnog vazduhoplovstva imati mogućnost inspekcije tih nezgoda u vazdušnom saobraćaju.

Predlogom novog zakona o energetici predviđeno je da Agencija za energetiku od sledeće godine reguliše cene struje i gasa u Srbiji. Novi zakon će liberalizovati tržište električne energije, jer će veliki kupci zbog otvaranja tržišta električne energije od 2013. moći da po svom izboru kupuju struju na tržištu, a za domaćinstva će to važiti od početka 2015.

Tim predlogom zakona je predviđeno da prenos i distribucija električne energije ostanu regulisane delatnosti i tu neće biti uvođena konkurencija, već samo u oblastima proizvodnje i snabdevanja.

Osnovni ciljevi zakona su unapređenje sigurnosti isporuke i snabdevanja energentima, povećanje tržišne konkurencije, povećanje zaštite korisnika na tržištu, unapređenje energetske efikasnosti i poboljšanje uslova za ulaganja u energetski sektor. Radi se o krovnom regulatornom okviru za razvoj energetskog sektora u narednih 10 godina, i to je poslednji put da se oblast energetike reguliše integralno, jer će se u budućnosti donositi pojedinačni zakoni o struji, nafti i gasu, toplotnoj energiji i obnovljivim izvorima energije. Novi zakon liberalizuje čitavo energetsko tržište Novi zakon o energetici doneće promene u svim oblastima energetike Srbije, a njime će biti nastavljena harmonizacija domaćeg energetskog zakonodavstva sa direktivama Evropske unije (EU), rečeno je danas Tanjugu u resornom ministarstvu. Najvažnija novina koju će doneti novi zakon o energetici, čiji je predlog Vlada danas usvojila, biće liberalizacija svih segmenata energetskog tržišta Srbije. Sve grane domaće energetike su novim zakonom otvorene za slobodno ulaganje i za otvorenu tržišnu utakmicu po pravilima nadležnog regulatora - Agencije za energetiku. Tim zakonom je ojačana uloga i značaj Agencije za energetiku u skladu sa trendovima u energetskom zakonodavstvu u svetu. Novi zakon treba da stvori mogućnosti za reformu i restruktuiranje ener­getskog sektora, kako bi Srbija dobila efikasne kompanije koje će biti zamajac oporavka ukupne privrede.

U ministarstvu infrastrukture i energetike ističu da su osnovni ciljevi kojim su se rukovodili kod donošenja novog zakona bili povećanje sigurnosti isporuke energije i energenata za sve građane i privredu, dalji razvoj energetskog tržišta kroz povećanje konkurentnosti, pojednostavljivanje procedura za realizaciju investicija, povećanje energetske efikasnosti i ulaganja u obnovljive izvore energije.

Tržište gasa u Srbiji će, takođe, biti daleko bolje uređeno nego do sada sa jasnim pravilima igre za sve učesnike, a cilj je povećanje sigurnosti isporuke za sve korisnike ovog energenta u slučaju bilo kakvih poremećaja u snabdevanju. Nova gasna skladišta će otvoriti i mogućnosti za trgovinu sa gasom, što je novim predlogom zakona dodatno uređeno. Najvažnija novina koju novi zakon donosi u vezi za trgovinom gasom je pravo pristupa treće strane, što je jedna od obaveza evropskog energetskog zakonodavstva koja još nije zaživela ni u svim članicama EU. U ministarstvu ističu da su našli prihvatljiv model da zadovolje evropske partnere, ali i da u isto vreme ne odustanu od nacionalnih interesa i transevropskih projekata koji su planirani da se realizuju kada je u pitanju snabdevanje ovim energentom. Kod gasa je, kako najavljuju u Ministarstvu, teško govoriti o slobodnom tržištu, zbog objektivnih ograničenja koja su posledica specifičnosti ovog energenta. Zakon će takođe dodatno urediti oblasti sigurnog snabdevanja, transporta nafte, kvalitet i kontrolu kvaliteta naftnih derivata i njihove obavezne i operativne rezerve u Srbiji.

U ministarstvu podsećaju da je od početka ove godine u potpunosti otvoreno tržište nafte i naftnih derivata i da Vlada više ne određuje cene goriva. Obnovljivi izvori energije će i ubuduće biti jedan od prioriteta u radu Ministarstva infrastrukture i energetike, investitorima u oblasti obnovljivih izvora biće garantovana veća pravna sigurnost, a procedure za realizaciju investicija biće jednostavnije.

Vlada je, podsećaju u Ministarstvu, kreirala pravni okvir za investicije u taj sektor, a veliki interes investitora i veliki broj energetskih dozvola dokaz su kvaliteta tog pravnog okvira. Na izradi novog zakona o energetici radio je poslednje tri godine tim domaćih i stranih stručnjaka . Osim nastavka harmonizacije energetskog zakonodavstva Srbije sa direktivama EU primenjena su i neka nova rešenja koja su dobila pohvale eksperata Energetske zajednice iz Beča, kao tela kroz koje se odvija integracija domaće energetike u Uniju, dodaju u ministarstvu.

Vlada će razmatrati stanje Nibens grupe narednih dana Direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da je "Nibens grupa" pred današnju sednicu dostavila vladi predlog mera za poboljšanje stanja u toj kompaniji. Mihajlović je na konferenciji za novinare posle sednice vlade izjavio da će vlada te predloge razmotriti narednih dana i da se konkretna rešenja mogu očekivati u ponedeljak ili utorak. Putarska preduzeća "Nibens grupe" održala su u utorak protest ispred Vlade Srbije i tada su tvrdili da im je tog dana u vladi obećano da će vlada na sednici u četvrtak usvojiti odluke koje će omogućiti rešavanje problema tih firmi.

Putari su tada najavili da će, ukoliko se to ne dogodi, blokirati radove na izgradnji severnog kraka Koridora 10. Predstavnici putara rekli su da im je u vladi obećano da će se na sednici u četvrtak naći predlog da se promeni uredba o finansijskoj disciplini, koja je sprečavala isplatu zarada zaposlenima u "Nibens grupi", kako bi već u petak mogla da počne isplata. Oni su očekivali da se razmotri i drugi predlog, kojim se predviđa da će vlada naložiti Agenciji za privatizaciju da ispita sporne privatizacije "Preduzeća za puteve Beograd", "Bačka puta" i "Partizanskog puta" i da se raskinu kupoprodajni ugovori. Protest su ove sedmice organizovali radnici preduzeća za puteve "Vranje", "Niš", "Kragujevac", "Beograd" , "Bačkaput" i "Partizanski put", uz podršku Samostalnog sindikata putara Srbije, zahtevajući da se odblokiraju računi, reše problemi tih preduzeća, isplate zaostale zarade i da im se omogući da rade.

Nazad

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar
© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji i sponzori projekta
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost