Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

41. Međunarodni kongres KGH sa izložbom

Beograd, 1. – 3. decembar 2010. O USLOVIMA UČEŠĆA NA 41. KONGRESU O KGH

Kongresi koje Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (KGH) Srbije tradicionalno organizuje od 1970. godine, postali su najveća međunarodna manifestacija ove struke u Evropi u kategoriji skupova koji se održavaju svake godine. Kongres podržavaju Međunarodni institut za hlađenje, kao međuvladina organizacija, Američko društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE), koje je vodeća svetska organizacija u ovoj oblasti, kao i Evropska federacija nacionalnih društava za grejanje i klimatizaciju (REHVA).

Od institucija u Srbiji, ovom kongresu punu podršku daju i Inženjerska komora Srbije, Privredna komora Srbije i, tradicionalno, Ministarstvo rudarstva i energije i Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.

KGH informator kongresa

Program 41. kongresa, pored tema iz opšte problematike KGH, obuhvata i one o nultim energetskim zgradama i unapređenju starijih postojećih zgrada koje dominiraju u svetskom građevinskom fondu. Izlažu se iskustva iz sertifikacije energetskih svojstava zgrada i razlozi zbog kojih se taj odavno predviđeni postupak u većini zemalja sporo uvodi i primenjuje u praksi. Program tretira i pitanja arhitekture danas i energetsku efikasnost zgrada, rashladne sisteme i uređaje, zatim zaštitu ozonskog sloja i smanjivanje upotrebe klasičnih rashladnih fluida i dr. U više radova obrađeno je korišćenje obnovljivih izvora energije koji treba da do 2020, prema usvojenim odlukama EU, čine najmanje 20% celokupnog energetskog bilansa, uz smanjenje emisije CO2 odnosno povećanje energetske efikasnosti zgrada, u istom tom procentu.

Preuzmite KGH program sa zvaničnog sajta kongresa www.kgh-kongres.org

SKREĆEMO PAŽNJU na novinu koja je uvedena prošle godine. Svečano otvaranje Izložbe, sa obilaskom štandova, počinje dan uoči početka Kongresa - u utorak, 30. novembra 2010, u 18.00 sati, u Sava centru, a završava se oko 19.30 h koktelom.

Sat pre početka otvaranja Izložbe, 30. novembra u 17 sati, biće otvoren pult za registraciju učesnika na Kongresu, na kome učesnici, koji dolaze na otvaranje Izložbe, mogu, ako žele, da registruju svoje učešće i podignu kongresni materijal.

Kongres počinje u sredu, 1. decembra 2010. u 10.00 sati. Prijavljivanje (registracija) učešća i podela materijala počinju u 8.30 sati.

UČEŠĆE NA KONGRESU treba prijaviti na obrascu koji se nalazi na kraju ove brošure. Radi pripreme kongresnog materijala, potrebno je da prijava stigne organizatoru do 26. novembra 2010.

ZVANIČNI JEZICI na Kongresu su srpski i engleski. Simultano prevođenje je obezbeđeno.

KOTIZACIJA iznosi 15.000, a za članove Društva za KGH Srbije - 12.000 dinara (PDV je uključen). Kotizacijom se nadoknađuju: zbornik radova pisanih za Kongres (u obliku knjige i na CD-u), knjiga „Ko je ko u KGH u 2010", troškovi organizacije skupa, večera 2. decembra, ručak 4. decembra, koktel dobrodošlice i dr.

KOTIZACIJU treba uplatiti na osnovu predračuna (ako je plaća preduzeće odnosno ustanova), koji će organizator poslati odmah po prijemu prijave učesnika (sa obavezno unetim podacima o PDV-u i PIB-u).

Ukoliko učesnik sam plaća kotizaciju, uplatiće je na tekući račun SMEITS-a broj 255-0007430101000-55 i na kongres obavezno donosi dokaz o uplati. Kotizacija se može uplatiti i u gotovom, po dolasku na Kongres.

AUTORI RADOVA su oslobođeni plaćanja kotizacije (tj. prvi autor, ako rad ima više autora), dok je koautori plaćaju u punom iznosu.

Kongresi koje Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (KGH) Srbije tradicionalno organizuje od 1970. godine, postali su najveća međunarodna manifestacija ove struke u Evropi u kategoriji skupova koji se održavaju svake godine. Kongres podržavaju Međunarodni institut za hlađenje, kao međuvladina organizacija, Američko društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE), koje je vodeća svetska organizacija u ovoj oblasti, kao i Evropska federacija nacionalnih društava za grejanje i klimatizaciju (REHVA).

Nazad

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar
© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji i sponzori projekta
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost