Početna O portalu Prijatelji Uloguj se Upiši se u adresar Twitter Eng

Gas ponovo prvi izbor među energentima za grejanje

Početak grejne sezone je vreme kada svako analizira na koji način će se grejati u predstojećoj grejnoj sezoni. Svakako, jedan od činilaca koji će biti presudni prilikom izbora energenta za grejenje je i činjenica da je gas značajno pojeftinio u poslednjih 3-4 meseca.

Početak grejne sezone je vreme kada svako analizira na koji način će se grejati u predstojećoj grejnoj sezoni. Svakako, jedan od činilaca koji će biti presudni prilikom izbora energenta za grejenje je i činjenica da je gas značajno pojeftinio u poslednjih 3-4 meseca.

Promene cene prirodnog gasa se u najvećem broju slučaja dešavaju kao posledica usklađivanja sa cenama derivata nafte, u predhodnih 9 meseci, kao i promene kursa američkog dolara, na osnovu kojih se određuje uvozna cena prirodnog gasa. Uslovi na tržištu po osnovu ova dva kriterijuma su u ovoj godini veoma povoljni i doveli su do pojeftinjena prirodnog gasa u Srbiji.

Da se podsetimo, prvo pojeftinjenje gasa je bilo 1.6.2015, gde je cena prirodnog gasa snižena u proseku za 5,4%, a za domaćinstva 5,1%. Drugo pojeftinjenje se desilo 1.7.2015, gde je cena smanjena u proseku za 11,2%, a za domaćinstva 10,5%. Treće pojeftinjene je bilo 1.10.2015, za prosečno 9,1%, a za domaćinstva 8,5%. Ukupno za domaćinstva je u ova tri pojeftinjenja prosečna cena smanjena za oko 23%!

Za sve one koji su u nedoumici, ovo je veoma bitna informacija pri izboru načina grejanja u predstojećoj sezoni.

Agencija za energetiku Republike Srbije je regulatorno telo koja, između ostalog, vrši nadzor nad tržištem energije, regulaciju cena, kao i licenciranje i sertifikaciju. Pored ovih poslova, Agencija svake godine objavi i svojevrstan pregled troškova energije za grejanje stambenog prostora za različitu vrstu energenata, kako bi stanovništvu i stručnim licima koji se bave grejanjem, omogućila lakši i bolji uvid u stanje i paritete među energentima, odnosno grejanju na različite energente. Tako je i ovih dana Agencija objavila pregled troškova za grejanje za prosečan stan od 60-70 m2, za grejnu sezonu 2016/2017. Prema ovom pregledu grejanje na gas je među najpovoljnijim načinima za grejanje. Grejanje na gas je samo par procenata skuplje od grejanja na TA peć i grejanje na bolji ugalj, dok je značajno jeftinije od grejanja na pelet, lož ulje, grejanje na „lošiji“ ugalj, električnu energiju, itd. Tako npr. cena grejanja na gas za navedeni stan bi bila oko 49.000 din za celu grejnu sezonu, dok bi cena grejanja na ugalj (sušeni Vreoci), bila oko 46.000 din, na drva, u gradskim područjima, oko 57.000 din, na pelet oko 56.000 din, na lož ulje čak 148.000 din, itd.

U ovom pregledu cene grejanja na gas su uzete za potrošnju u starim, klasičnim kotlovima na gas, sa stepenom iskorišćenja od 90%. Ugradnjom novih konvencionalnih kotlova na gas (Vaillant atmo/turboTEC ili Protherm), bi se efikasnost povećala za još 3-4%. Ugradnjom visokoefikasnih kondenzacionih kotlova (Vaillant ecoTEC), ova potrošnja se može smanjiti za dodatnih 10-17% , čime bi grejanje na gas, uz ovu tehnologiju, bilo gotovo najpovoljnije, uz komfor koji se sigurno ne može porediti ni sa jednim od preostalih načina grejanja. Pored komfora za grejanje koje omugaćavaju Vaillantovi gasni kotlovi, u sprezi sa Vaillantovom automatikom, krajnjem korisniku se dodatno nudi mogućnost snabdevanja i potrošnom toplom vodom sa visokim komforom i niskim troškovima.

Nazad

Komentari

Nema unetih komentara

Vaš komentar
© Grejanje.com 2010-2012 | Powered by PlumDesign
Nezavisnost rada magazina za energetsku efikasnost omogućili su pokrovitelji projekta HERZ Armaturen
Logo Grejanje.com - Magazin za Energetsku Efikasnost